master's thesis
Determinants of academic success among children with appropriate and inappropriate parental care

Kristina Mikulić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Metadata
TitleOdrednice školskog uspjeha djece s odgovarajućiom i neodgovarajućom roditeljskom skrbi
AuthorKristina Mikulić
Mentor(s)Jasminka Despot Lučanin (thesis advisor)
Abstract
Samopoštovanje i samoefikasnost konstrukti su koji mogu djelovati na školski uspjeh djece. Cilj provedenog istraživanja je ispitati postojanje razlika u razini samopoštovanja, samoefikasnosti te školskog uspjeha djece s odgovarajućom i neodgovarajućom roditeljskom skrbi. Istražili smo i rodne razlike u navedenim varijablama te razlikuju li se korelacije podljestvica samoefikasnosti sa školskim uspjehom između skupina. Posljednji cilj istraživanja bio je utvrditi prediktore školskog uspjeha kod obje skupine. Prvu skupinu sudionika činilo je 42 učenika jedne zagrebačke osnovne škole. Drugu skupinu činilo je 40 štićenika zagrebačkih Domova za odgoj djece i mladeži. Prosječna dob sudionika je M= 13.61. Korištena je Rosenbergova skala samopoštovanja (Rosenberg's Self-Esteem Scale) te Upitnik samoefikasnosti za djecu (Self-efficacy Questionaire for children). Upitnik ispituje dječju samoefikasnost u tri područja: akademskom, socijalnom i emocionalnom. Ispitivanje je provedeno u svibnju 2015. godine nakon dobivanja suglasnosti ravnatelja škole, roditelja te voditelja Domova. Primjena upitnika bila je grupna. Dobiveni rezultati pokazuju kako djevojčice postižu bolji školski uspjeh od dječaka. Sudionici s odgovarajućom roditeljskom skrbi, za razliku od onih s neodgovarajućom, postižu više rezultate na svim mjerama. Rezultati također pokazuju kako su korelacije prosjeka ocjena sa mjerama samopoštovanja i samoefikasnosti kod obje skupine pozitivne i statistički značajne. Školski uspjeh sudionika s odgovarajućom roditeljskom skrbi povezan je s akademskom samoefikasnošću, dok je školski uspjeh sudionika s neodgovarajućom roditeljskom skrbi povezan sa socijalnom samoefikasnošću. Samopoštovanje se pokazalo kao statistički značajan prediktor školskog uspjeha kod sudionika s odgovarajućom roditeljskom skrbi, dok je samoefikasnost prediktor školskog uspjeha sudionika s neodgovarajućom roditeljskom skrbi.
Keywordsself-esteem self-efficacy school success appropriate and inappropriate parental
Parallel title (English)Determinants of academic success among children with appropriate and inappropriate parental care
Committee MembersJasminka Despot Lučanin
Marina Štambuk
Eva Anđela Delale
GranterSveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
Lower level organizational unitsODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Social Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDepartment of Psychology
Academic title abbreviationmag. psych.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to examine differences in levels of self-esteem, self-efficacy and school success among children with appropriate and inappropriate parental care. We also examined gender differences and differences of correlations among subscales of self-efficacy and school success between two groups of children. Our last aim was to determine predictors of school success among those two groups. First group was formed of 42 students of primary school and the second group was formed of 40 proteges of children's homes. The average age of participants was M= 13.61. We used Rosenberg's Self-Esteem Scale and Self- efficacy Questionaire for children which measures three aspects of self-efficacy: academic, social and emotional. The research was performed in May, 2015 after getting consent of school director, parents and directors of children's homes. Filling the questionnaires was group. Our results show that female students have better school success than male. Children with appropriate parental care have higher levels on all measures. Our results also show that correlations of school success with self-esteem and self-efficacy are positive and statistically significant in both groups of children. School success of children with appropriate parental care is correlated with their academic self-efficacy. School success of children with inappropriate parental care is correlated with social self-efficacy. Self-esteem is significant predictor of school success among children with appropriate parental care, and self-efficacy is significant predictor of school success among children with inappropriate parental care.
Parallel keywords (Croatian)samopoštovanje samoefikasnost školski uspjeh odgovarajuća i neodgovarajuća roditeljska skrb
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:374139
CommitterRužica Grbešić