master's thesis
Relation of gender and number categories in Croatian language

Antonija Meglajec (2014)
University of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Centre for Croatian Studies - Department of Croatology
Metadata
TitleOdnos kategorije roda i broja u hrvatskom jeziku
AuthorAntonija Meglajec
Mentor(s)Branka Tafra (thesis advisor)
Abstract
„Moj tata je jači od tvoga tate.“ Svatko od nas je ovu rečenicu vjerojatno čuo mnogo puta. Možda smo ju i sami izgovorili kad smo bili djeca. Promatrajući je sa sadržajnoga aspekta, ona je potpuno jasna i razumljiva. Međutim, krenemo li u analizu gramatičkih kategorija sastavnica sintagme moj tata i pritom se služimo različitim gramatičkim priručnicima, mogli bismo naići na prve probleme. Premda je iz navedenoga primjera jasno da je imenica tata muškoga roda, u nekim gramatikama, rječnicima i znanstvenim radovima naišli bismo na informaciju da je imenica zapravo ženskoga roda i muškoga spola. U tom bi slučaju rečenica trebala glasiti: „Moja tata je jača od tvoje tate.“ Ali tu rečenicu nikad nismo čuli, a gotovo sigurno ju nećemo ni čuti. Cilj je ovoga diplomskoga rada opisati obilježja i odnos kategorija roda i broja imenica u hrvatskom jeziku. U poglavlju Gramatička kategorija roda poseban će naglasak biti na neprototipnim imenicama, poput imenica općega roda, dvorodovnih imenica, raznorodovnih imenica u jednini i množini i u osnovnom i prenesenom značenju te na imenicama iz semantičke jezgre bez mocijskoga parnjaka. Također, pokušat će se objasniti zašto se rod ne smije izjednačivati sa spolom i zašto rod ne može biti kriterij za razdiobu imenica u sklonidbene vrste. U poglavlju Gramatička kategorija broja opisivat će se imenice koje nemaju punu paradigmu broja – singularia tantum i pluralia tantum, te zbirne imenice, o kojima će najviše biti riječi. Poglavlje Analiza rezultata ankete o rodu i broju odnosi se na istraživački dio rada radi kojega je provedena anketa o rodu i broju imenica među srednjoškolcima. Iako uzorak ispitanika nije bio reprezentativan, već slučajan, odnosno prigodan, dobiveni će rezultati prikazati sliku koja se bitno ne razlikuje od rezultata anketa provedenih prije nekoliko godina i koja je posljedica pogrešne obrade imenica u srednjoškolskim udžbenicima, ali i u normativnim priručnicima. Stoga će, radi argumentacije navedenoga, uz rezultate ankete biti priložen i prikaz rječničke obrade imenica korištenih u anketi.
Parallel title (English)Relation of gender and number categories in Croatian language
Committee MembersBranka Tafra
Lucia Miškulin Saletović
Petra Košutar
GranterUniversity of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Lower level organizational unitsCentre for Croatian Studies - Department of Croatology
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDepartment of Croatology
Academic title abbreviationmag. croat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-09
Parallel keywords (Croatian)kategorije roda brojevi hrvatski jezik
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:088578
CommitterRužica Grbešić