Other - Review
Lionel Casson, Travel in the Ancient VVorld, drugo izmijenjeno i prošireno izdanje, The John Hopkins University Press, Baltimore i London 1994, 392 str.

Tomorad, Mladen (2005)