Professional paper - Professional paper
FRANCISCUS XAVERIUS VERNEDA, A JESUIT FROM RIJEKA, AND HIS ELEGY TO JÓZSEF MAILÁTH, A GOVERNOR OF RIJEKA (1778)

Demo, Šime (2007)
Cite this document...

Demo, . (2007). RIJEČKI ISUSOVAC FRANJO KSAVER VERNEDA I NJEGOVA PJESMA GUVERNERU RIJEKE JÓZSEFU MAILÁTHU (1778). FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja, 19. (1), 1-11. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:140900

Demo, Šime. "RIJEČKI ISUSOVAC FRANJO KSAVER VERNEDA I NJEGOVA PJESMA GUVERNERU RIJEKE JÓZSEFU MAILÁTHU (1778)." FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja, vol. 19, no. 1, 2007, pp. 1-11. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:140900

Demo, Šime. "RIJEČKI ISUSOVAC FRANJO KSAVER VERNEDA I NJEGOVA PJESMA GUVERNERU RIJEKE JÓZSEFU MAILÁTHU (1778)." FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja 19, no. 1 (2007): 1-11. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:140900

Demo, . (2007) 'RIJEČKI ISUSOVAC FRANJO KSAVER VERNEDA I NJEGOVA PJESMA GUVERNERU RIJEKE JÓZSEFU MAILÁTHU (1778)', FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja, 19(1), pp. 1-11. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:140900 (Accessed 26 August 2019)

Demo . RIJEČKI ISUSOVAC FRANJO KSAVER VERNEDA I NJEGOVA PJESMA GUVERNERU RIJEKE JÓZSEFU MAILÁTHU (1778). FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja [Internet]. 2007 September 01 [cited 2019 August 26];19(1):1-11. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:140900

. Demo, "RIJEČKI ISUSOVAC FRANJO KSAVER VERNEDA I NJEGOVA PJESMA GUVERNERU RIJEKE JÓZSEFU MAILÁTHU (1778)", FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja, vol. 19, no. 1, pp. 1-11, September 2007. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:140900. [Accessed: 26 August 2019]