Other - Review
Mavro Orbini, Kraljevstvo Slavena. Zagreb: Golden marketing i Narodne novine, 1999.

Ćosić, Stjepan (2001)