master's thesis
Roman Elegiac Poets and Ilija Crijević's Compilation "Ad Flaviam"

Iva Blagus (2014)
University of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Department of Croatian Latinity
Metadata
TitleRimski elegičari i zbirka elegija "Ad Flaviam" Ilije Crijevića
AuthorIva Blagus
Mentor(s)Pavao Knezović (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu obraĊuje se ciklus ljubavnih elegija hrvatskog pjesnika Ilije Crijevića (1463. – 1520.), prvog našeg ovjenĉanog pjesnika. Istraţuju se naĉini na koji je tradicija ljubavne elegije utjecala na stvaranje humanistiĉke ljubavne elegije. Cilj rada je pokazati kako su i u kojoj mjeri utjecali rimski elegiĉari Tibul, Propercije, Ovidije, Vergilije, Horacije, Stacije i Katul na ciklus Elegije Flaviji uz pomoć raĉunalnog programa Musaios 2010. Na temelju pronaĊenih primjera (završnih klauzula i brojnih sintagmi) pokušava se ustvrditi da se u svom pjesniĉkom stvaralaštvu Crijević posluţio odreĊenim izvorima rimskih elegiĉara Augustovog doba, koje je zatim prenio u svoje pjesme, neke doslovno, a neke modificirane, a na temelju pronaĊenih motiva tipiĉnih za rimsku ljubavnu elegiju pokušava se ustvrditi slijedi li Crijević ţanrovske odrednice ljubavne elegije. Ključne riječi: Ilija Crijević, elegija, ljubavna elegija, klauzule, rimski elegiĉari
Parallel title (English)Roman Elegiac Poets and Ilija Crijević's Compilation "Ad Flaviam"
Committee MembersPavao Knezović
Maja Matasović
Tamara Tvrtković
GranterUniversity of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Lower level organizational unitsDepartment of Croatian Latinity
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDepartment of Croatian Latinity
Academic title abbreviationmag. educ. class. et Croat. Lat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-30
Parallel keywords (Croatian)Ilija Crijević elegija ljubavna elegija klauzule rimski elegiĉari
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:995972
CommitterRužica Grbešić