master's thesis
Cognitive Deficits in Patients with Dementia

Ivana Bilić (2014)
University of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Department of Psychology
Metadata
TitleKognitivni deficiti u bolesnika s demencijom
AuthorIvana Bilić
Mentor(s)Ljiljana Pačić Turk (thesis advisor)
Abstract
Brojni podaci pokazuju da stanovništvo na svjetskoj razini sve više stari. Povećanjem broja starije populacije, povećavaju se javnozdravstveni problemi koji su specifični za tu dobnu skupinu, a među njima je i sve veća učestalost pojave demencije. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi sociodemografske karakteristike, dužinu trajanja demencije i kognitivne deficite (na planu intelektualnog funkcioniranja, mišljenja, psihomotoričke brzine, govora, verbalno-logičkog i verbalno-mehaničkog pamćenja, vizualne percepcije i vizuokonstrukcijskih sposobnosti) u pacijenata s dijagnozom demencije te utvrditi razlikuju li se prema njima pacijenti s kortikalnom i subkortikalnom demencijom. U istraživanje je uključeno 120 pacijenata koji su od 2012-2014. g. bili na neuropsihologijskom testiranju u Neuropsihologijskom kabinetu Klinike za neurokirurgiju KBC-a Zagreb. Rezultati su pokazali da je 45,8 % ispitanika bilo muškog, a 54,2 % ženskog spola i u prosjeku su imali 9,89 godina školovanja. Velika većina, njih 62,5 % je bila oženjena te je bio i veliki broj udovaca (udovica), njih 28,3 %. U prosjeku su došli na testiranje 2,62 godine nakon postavljanja dijagnoze. Statistički značajna razlika između pacijenata s kortikalnom i subkortikalnom demencijom utvrđena je u životnoj dobi (pacijenti s kortikalnom demencijom su bili stariji) te u vremenskom intervalu od postavljanja dijagnoze do provođenja neuropsihologijskog ispitivanja (značajno duži u bolesnika sa subkortikalnom demencijom). Kod velikog broja ispitanika utvrđeno je postojanje znatnih deficita intelektualnog funkcioniranja, psihomotoričke brzine, govora, vizualne percepcije i vizuokonstrukcijskih sposobnosti, verbalno-logičkog kratkoročnog pamćenja i verbalno-mehaničkog učenja i pamćenja. Statistički značajna razlika između skupina s kortikalnom i subkortikalnom demencijom utvrđena je na testovima mišljenja, verbalno-logičkog kratkoročnog pamćenja, nekih ponavljanja u krivulji učenja na testu verbalno-mehaničkog učenja i pamćenja te kratkoročnom i dugoročnom verbalno-mehaničkom pamćenju (pacijenti s kortikalnom demencijom postižu znatno lošije rezultate).
Keywordscortical dementia subcortical dementia sociodemographic characteristics cognitive deficits
Parallel title (English)Cognitive Deficits in Patients with Dementia
Committee MembersLjiljana Pačić Turk
Ana Havelka Meštrović
Ljiljana Kaliterna-Lipovčan
GranterUniversity of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Lower level organizational unitsDepartment of Psychology
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Clinical and Health Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDepartment of Psychology
Academic title abbreviationmag. psych.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-12-18
Parallel abstract (English)
Many data indicate that the global population is growing older. As the number of elderly population has increased, specific public health problems have also enhanced, and among them is the increasing incidence of dementia. The objectives of this study were to determine the sociodemographic characteristics, duration of dementia and cognitive deficits (in terms of intellectual functioning, thinking, psychomotor speed, speech, verbal-logical and verbal-mechanical memory, visual perception and visuoconstructive abilities) in patients with dementia, and to determine if there were any differences in patients with cortical and subcortical dementia. The study included 120 patients who underwent neuropsychological testing, from 2012 to 2014, at The Department for Neurosurgery, University Hospital Center Zagreb. The results showed that 45.8 % of participants were male and 54.2% female, with average 9.89 years of education. The vast majorities, 62.5 % of them were married and there were a large number of widowers (widows), 28.3 % of them. The neuropsychological testing was carried out 2.62 years after the diagnosis. The statistically significant difference between patients with cortical and subcortical dementia was found in the age (patients with cortical dementia were older) and the time interval between diagnosis and neuropsychological testing (significantly longer in patients with subcortical dementia). A large number of participants were found to be deficient on tests of intellectual functioning, psychomotor speed, speech, visual perception and visuoconstructive abilities, verbal-logical short-term memory and verbal-mechanical learning and memory. A statistically significant difference between groups with cortical and subcortical dementia was found in thinking, verbal-logical short-term memory, in the learning curve of the verbal-mechanical learning and memory test, and the short-term and long-term verbal-mechanical
Parallel keywords (Croatian)kortikalna demencija subkortikalna demencija sociodemografske karakteristike kognitivni deficiti
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:637693
CommitterRužica Grbešić