master's thesis
Conlict resolving and other determinants of student romantic relationship

Anja Knezić (2014)
University of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Department of Psychology
Metadata
TitleRješavanje sukoba i druge odrednice studentskih partnerskih veza
AuthorAnja Knezić
Mentor(s)Jasminka Despot Lučanin (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog istraživanja bio je provijeriti postoje li znacajne razlike u strategijama koje partneri koriste za rješavanje sukoba i u cemu su one sadržane, ovisno o spolu partnera, trajanju i prošlom/sadašnjem iskustvu u partnerskoj vezi, kvaliteti, stabilnosti i zadovoljstvu vezom kao i ovisno o procjeni partnerove komunikacijske kompetencije. Sudionici istraživanja bili su studenti diplomskih studija Sveucilišta u Zagrebu koji su trenutno u partnerskoj vezi (N=100). Istraživanje je provedeno grupno, u sklopu redovite nastave na fakultetu. Za potrebe istraživanja korišteni su sljedeci instrumenti: Upitnik za mjerenje stilova rješavanja interpersonalnih sukoba (ROCI-II), te upitnici kvalitete veze, stabilnosti veze, komunikacije u vezi. Neki osnovni nalazi ovog istraživanja su dobivene statisticki znacajne razlika po spolu u dužini sadašnje veze i korištenju integrirajuceg nacina rješavanja sukoba u korist žena, procjena sadašnje veze stabilnijom ako je osoba imala prethodno dugotrajnu vezu, te ako je osoba prethodno imala dugotrajnu vezu sadašnjeg partnera procjenjuje manje komunikacijski kompetentnim. Dokazana je niža do umjerena povezanost kvalitete sa stabilnošcu veze što pokazuje da je stabilnost determinirana i mnogim socijalnim faktorima, dok se integrirajuci stil, kao najkonstruktivniji nacin rješavanja sukoba, pokazao i kao najbolji prediktor kvalitete veze, dok se izbjegavajuci stil, kao jedan od destruktivnih nacina rješavanja sukoba pokazao kao najbolji prediktor nestabilnosti veze.
Keywordsconflict resolving romantic relationship relationship quality relationship stability communication competence
Parallel title (English)Conlict resolving and other determinants of student romantic relationship
Committee MembersJasminka Despot Lučanin
Ivana Hanzec
Renata Franc
GranterUniversity of Zagreb
University of Zagreb -Department of Croatian Studies
Lower level organizational unitsDepartment of Psychology
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Social Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeDepartment of Psychology
Academic title abbreviationmag. psych.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-14
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to examine is there a significant relationship between partners' strategies in interpersonal conflict and strategy content considering gender, duration of previous or current romantic relationship, experience related to previous or current romantic relationship, relationship quality, stability, satisfaction and subjective evaluation of partners communication competence. Participants were graduate students at the University of Zagreb that were in a romantic relationship when the study was conducted (N=100). Study was carried out in groups, within the regular classes. For the purposes of research we used the following instruments: The Rahim Organizational Conflict Inventory–II (ROCI–II), the questionnaires of Relationship quality, Relationship stability, Communication in relationship. Findings are suggesting a statistically significant gender difference, considering duration of current romantic relationship and use of integrative way of resolving conflict in favor of women. Current relationships were evaluated more stable if a person already had the experience of long-term relationship and if a person already had the experience of longterm relationship he or she evaluated his or her partner less competent in their interpersonal communication. Finding are also suggesting lower to moderate correlation between relationship quality and stability which indicates that stability in relationship is determined with different social factors. Integrative way of resolving conflict, as a most efficient way of resolving conflict, turned out to be the best predictor of relationship quality while evasive way of resolving conflict, which is one of the destructive ways of solving conflicts, turned out to be the best predictor of relationship instability.
Parallel keywords (Croatian)rješavanje sukoba partnerska veza kvaliteta veze stabilnost veze komunikacijska kompetencija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:998778
CommitterRužica Grbešić