master's thesis
Strategija odnosa s javnostima za projekt privlačenja novih polaznika u programe treninga mlađih dobnih skupina Judo kluba Lika Zagreb

Vesna Beljić (2016)
University of Zagreb
Department of Croatian Studies
Division of Communication Sciences