Pages

APOSTOLSKA ADMINISTRATURA ZA SJEVERNU SLAVONIJU I BARANJU U KONTEKSTU CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA
APOSTOLSKA ADMINISTRATURA ZA SJEVERNU SLAVONIJU I BARANJU U KONTEKSTU CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA
Domagoj Tomas
U radu se raščlanjuje crkvenoadministrativni položaj sjeverne Slavonije i južne Baranje od završetka Prvoga svjetskog rata do integracije toga područja u sastav Đakovačke ili bosanske i srijemske biskupije, što podrazumijeva analizu uloge i značenja Apostolske administrature za sjevernu Slavoniju i Baranju, kao crkvenoadministrativne jedinice koja je na tom teritoriju ustrojena 1923. Na početku se stoga daje pregled dosadašnjih istraživanja koja se tematski dotiču Apostolske...
Crkveno i društveno značenje Glasa koncila od 1963. do 1972.
Crkveno i društveno značenje Glasa koncila od 1963. do 1972.
Anto Mikić
Ovaj rad, na temelju analize sadržaja lista Glas Koncila te crkvenih i državnih reakcija koje je taj list izazivao, pokušava odgovoriti na pitanje: kakvo je bilo značenje toga lista u prvih deset godina njegova djelovanja (1963.-1972.) u tadašnjoj crkvenoj i društvenoj sredini? Nakon kraćeg prikaza povijesnih prilika početka 60-ih godina XX. stoljeća u kojima se list pojavio, osobito u kontekstu tadašnjih crkveno-državnih odnosa, u radu su izneseni osnovni podaci o osnivanju i...
DJELOVANJE ZAGREBAČKOG KAPTOLA I NJEGOVI KANONICI U 14. STOLJEĆU
DJELOVANJE ZAGREBAČKOG KAPTOLA I NJEGOVI KANONICI U 14. STOLJEĆU
Marko Jerković
Djelovanje Zagrebačkog kaptola u 14. je stoljeću bilo vrlo raznoliko i kompleksno. Ova je crkvena institucija bila zadužena za pastoralnu skrb i jurisdikcijsko-administrativnu upravu na području čitave Zagrebačke biskupije s jedne strane, dok je s druge strane bila uklopljena u širi pravni sustav Ugarsko-hrvatskog kraljevstva čime je izravno utjecala na kreiranje civilizacijskih obrazaca slavonskih društvenih zajednica. Sukladno suvremenim tendencijama u zapadnoeuropskoj...
DRUŠTVENO-KULTURALNI ASPEKTI POLOŽAJA ŽENA: ANTIFAŠISTIČKA FRONTA ŽENA (1945.-1953.)
DRUŠTVENO-KULTURALNI ASPEKTI POLOŽAJA ŽENA: ANTIFAŠISTIČKA FRONTA ŽENA (1945.-1953.)
Dijana Dijanić
Temeljni istraživački problem kojim se bavi disertacija je javni i privatni položaj žena u Hrvatskoj u razdoblju radikalnih zakonodavnih i društvenih promjena 1945.-1953.god. kada djeluje Antifašistička fronta žena (AFŽ). Dosadašnja istraživanja položaja žena u ovom razdoblju bavila su se istraživanjem organizacije AFŽ i njenog položaja na relaciji Narodna fronta (NF) i Komunistička partija (KP) analizom dokumenata nastalih djelovanjem AFŽ i to od osnutka 1942.god. do...
FILOLOŠKI I TEOLOŠKI RAD BOGOSLAVA ŠULEKA NA HRVATSKOM IZDANJU NOVOGA ZAVJETA
FILOLOŠKI I TEOLOŠKI RAD BOGOSLAVA ŠULEKA NA HRVATSKOM IZDANJU NOVOGA ZAVJETA
Mislav Kovačić
Britansko i inozemno biblijsko društvo objavilo je 1877. godine hrvatsko izdanje Novoga zavjeta sa psalmima pod naslovom Novi zavjet Gospoda našega Isukrsta. Rezultat je to desetogodišnjega nastojanja da Hrvatima približi latinično izdanje Karadžićeva i Daničićeva prijevod Svetoga pisma, koje zbog mnogih i složenih razloga u Hrvatskoj nije prihvaćeno. Rad oko pripreme novoga, hrvatskoga izdanja povjeren je jezikoslovcu i teologu Bogoslavu Šuleku, rodom Slovaku. On je u...
Funkcioniranje zatvorskog sustava u drugoj polovici 19. stoljeća
Funkcioniranje zatvorskog sustava u drugoj polovici 19. stoljeća
Igor Josipović
Cilj je disertacije istražiti na koji je način u zatvorskom sustavu implementirano novo shvaćanje kazne lišenja slobode, kao mjere kojom se zatvorenika kažnjava i rehabilitira, te prikazati kako su u zatvorskoj praksi izgledale te promjene rekonstruiranjem procesa pritvaranja i zatvaranja. Drugi je cilj jasno opisati sva pravila prema kojima je zatvorski sustav funkcionirao, usporediti ga s europskim sustavima toga vremena kako bi uočili njegove posebnosti i u disertaciji mu dati novi...
GRAĐANSKE UDRUGE U LICI  OD 1860. DO 1940. GODINE
GRAĐANSKE UDRUGE U LICI OD 1860. DO 1940. GODINE
Ivan Brlić
Povijest nastanka i djelovanja građanskih udruga u Lici može se pratiti još od 1835. godine kada je osnovana Narodna čitaonica u Senju. Ipak, tek su krajem 19. stoljeća stvoreni svi preduvjeti za brojnije osnivanje svih vrsta građanskih udruga u Lici te je od tada njihov broj u stalnom povećanju. Iako je nesumnjivo da su razne vrste udruga u Lici svojim djelovanjem pozitivno djelovale na ličko društvo, taj fenomen društvene mikro-povijesti nije bio predmet sveobuhvatnog...
Glazbenici židovskog podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine
Glazbenici židovskog podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine
Tamara Jurkić Sviben
U doktorskome radu Glazbenici židovskoga podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine evidentirano je i sustavno istraživano djelovanje glazbenika židovskoga podrijetla u hrvatskoj glazbenoj kulturi u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. U pogledu metodološkoga pristupa, iz hrvatske povijesti glazbe 19. i prve polovice 20. stoljeća izdvojeni su evidentirani glazbenici židovskoga podrijetla, te je za svakoga posebno utvrđen doprinos hrvatskoj glazbi i procijenjena...
HRVATSKA SELJAČKA ZAŠTITA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI
HRVATSKA SELJAČKA ZAŠTITA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI
Željko Karaula
Sve do prije nekoliko godina nisam ni pomišljao na to da ću pisati povijest Hrvatske seljačke zaštite. Prije svega, brojne sinteze povijesti Hrvatske seljačke stranke, koje sam smatrao vrlo vrijednim, već su postojale. Kao student sam s očaranošću pročitao remek djela Ljube Bobana o povijesti HSS. Specijalno proučavanje organizacija hrvatskog seljačkog pokreta iz 30-ih godina prošlog stoljeća također je bilo u zamahu te su postojale vrijedne monografije o Hrvatskom radničkom...
HRVATSKE KNJIŽEVNICE 19. STOLJEĆA I NJIHOVA RECEPCIJA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ HISTORIOGRAFIJI
HRVATSKE KNJIŽEVNICE 19. STOLJEĆA I NJIHOVA RECEPCIJA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ HISTORIOGRAFIJI
Josipa Dragičević
Rad Hrvatske knjiţevnice 19. stoljeća i njihova recepcija u hrvatskoj književnoj historiografiji donosi pregled književnica koje su djelovale tijekom književno-stilskih razdoblja romantizma i realizma u hrvatskoj književnosti i koje su pisale hrvatskim jezikom. Za razliku od prethodnih razdoblja zamjetan je veći broj ţena koje sudjeluju u književnoj produkciji toga doba, pa su se na temelju članaka iz devetnaestostoljetne periodike pokušale utvrditi društvene okolnosti u okviru...
HRVATSKO JEZIKOSLOVLJE 18. STOLJEĆA U SUODNOSU S EUROPSKIM
HRVATSKO JEZIKOSLOVLJE 18. STOLJEĆA U SUODNOSU S EUROPSKIM
Petra Košutar
U radu se istražuju europski utjecaji na hrvatsko jezikoslovlje u 18. stoljeću. Pod hrvatskim jezikoslovljem podrazumijevamo stajališta hrvatskih jezikoslovaca o jeziku, njihove metode opisa jezika, ali i hrvatske jezične priručnike toga vremena od gramatika do rječnika. Europski pak utjecaji pokazuju zapravo dosege hrvatskoga jezikoslovlja toga vremena preko modela uzora i izvora hrvatskim jezičnim priručnicima. Model uzora i izvora predviđa postojanje dviju vrsta uzora i izvora u...
Hispanistička Croatica: tri naraštaja čileanskih pisaca hrvatskoga podrijetla
Hispanistička Croatica: tri naraštaja čileanskih pisaca hrvatskoga podrijetla
Željka Lovrenčić
Cilj ovoga rada jest dati znanstveni doprinos istraživanju hrvatske književnosti na španjolskome jeziku, objasniti i uvesti u uporabu u Hrvatskoj pojam hispanistička Croatica, te raščlambom najvažnijih djela prikazati i dokazati značaj pisaca hrvatskoga podrijetla u Čileu i na ostalome području španjolskoga govornoga izričaja. Također se želi dokazati važnost te književnosti za hrvatsku kulturu putem istraživanja povijesnih činjenica i podataka, te analize djela određenih...

Pages