Pages

APOSTOLSKA ADMINISTRATURA ZA SJEVERNU SLAVONIJU I BARANJU U KONTEKSTU CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA
APOSTOLSKA ADMINISTRATURA ZA SJEVERNU SLAVONIJU I BARANJU U KONTEKSTU CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA
Domagoj Tomas
U radu se raščlanjuje crkvenoadministrativni položaj sjeverne Slavonije i južne Baranje od završetka Prvoga svjetskog rata do integracije toga područja u sastav Đakovačke ili bosanske i srijemske biskupije, što podrazumijeva analizu uloge i značenja Apostolske administrature za sjevernu Slavoniju i Baranju, kao crkvenoadministrativne jedinice koja je na tom teritoriju ustrojena 1923. Na početku se stoga daje pregled dosadašnjih istraživanja koja se tematski dotiču Apostolske...
Crkveno i društveno značenje Glasa koncila od 1963. do 1972.
Crkveno i društveno značenje Glasa koncila od 1963. do 1972.
Anto Mikić
Ovaj rad, na temelju analize sadržaja lista Glas Koncila te crkvenih i državnih reakcija koje je taj list izazivao, pokušava odgovoriti na pitanje: kakvo je bilo značenje toga lista u prvih deset godina njegova djelovanja (1963.-1972.) u tadašnjoj crkvenoj i društvenoj sredini? Nakon kraćeg prikaza povijesnih prilika početka 60-ih godina XX. stoljeća u kojima se list pojavio, osobito u kontekstu tadašnjih crkveno-državnih odnosa, u radu su izneseni osnovni podaci o osnivanju i...
DRUŠTVENO-KULTURALNI ASPEKTI POLOŽAJA ŽENA: ANTIFAŠISTIČKA FRONTA ŽENA (1945.-1953.)
DRUŠTVENO-KULTURALNI ASPEKTI POLOŽAJA ŽENA: ANTIFAŠISTIČKA FRONTA ŽENA (1945.-1953.)
Dijana Dijanić
Temeljni istraživački problem kojim se bavi disertacija je javni i privatni položaj žena u Hrvatskoj u razdoblju radikalnih zakonodavnih i društvenih promjena 1945.-1953.god. kada djeluje Antifašistička fronta žena (AFŽ). Dosadašnja istraživanja položaja žena u ovom razdoblju bavila su se istraživanjem organizacije AFŽ i njenog položaja na relaciji Narodna fronta (NF) i Komunistička partija (KP) analizom dokumenata nastalih djelovanjem AFŽ i to od osnutka 1942.god. do...
FILOLOŠKI I TEOLOŠKI RAD BOGOSLAVA ŠULEKA NA HRVATSKOM IZDANJU NOVOGA ZAVJETA
FILOLOŠKI I TEOLOŠKI RAD BOGOSLAVA ŠULEKA NA HRVATSKOM IZDANJU NOVOGA ZAVJETA
Mislav Kovačić
Britansko i inozemno biblijsko društvo objavilo je 1877. godine hrvatsko izdanje Novoga zavjeta sa psalmima pod naslovom Novi zavjet Gospoda našega Isukrsta. Rezultat je to desetogodišnjega nastojanja da Hrvatima približi latinično izdanje Karadžićeva i Daničićeva prijevod Svetoga pisma, koje zbog mnogih i složenih razloga u Hrvatskoj nije prihvaćeno. Rad oko pripreme novoga, hrvatskoga izdanja povjeren je jezikoslovcu i teologu Bogoslavu Šuleku, rodom Slovaku. On je u...
Glazbenici židovskog podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine
Glazbenici židovskog podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine
Tamara Jurkić Sviben
U doktorskome radu Glazbenici židovskoga podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine evidentirano je i sustavno istraživano djelovanje glazbenika židovskoga podrijetla u hrvatskoj glazbenoj kulturi u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. U pogledu metodološkoga pristupa, iz hrvatske povijesti glazbe 19. i prve polovice 20. stoljeća izdvojeni su evidentirani glazbenici židovskoga podrijetla, te je za svakoga posebno utvrđen doprinos hrvatskoj glazbi i procijenjena...
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA OD OSNIVANJA DO RASKIDA S JUGOSLAVIJOM
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA OD OSNIVANJA DO RASKIDA S JUGOSLAVIJOM
Domagoj Knežević
Nakon osnivanja u ljeto 1989., Hrvatska demokratska zajednica predvođena Franjom Tuđmanom, zadobila je vrlo brzo veliku potporu hrvatskoga naroda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te kod hrvatskog iseljeništva. To je potvrdila samostalnom pobjedom na izborima 1990. u Hrvatskoj, kao i koalicijskom pobjedom na izborima 1990. u Bosni i Hercegovini. Hrvatska demokratska zajednica bila je glavna politička snaga hrvatskoga naroda tijekom raspleta jugoslavenske krize. Rezultat raspleta bila je...
HRVATSKA SELJAČKA ZAŠTITA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI
HRVATSKA SELJAČKA ZAŠTITA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI
Željko Karaula
Sve do prije nekoliko godina nisam ni pomišljao na to da ću pisati povijest Hrvatske seljačke zaštite. Prije svega, brojne sinteze povijesti Hrvatske seljačke stranke, koje sam smatrao vrlo vrijednim, već su postojale. Kao student sam s očaranošću pročitao remek djela Ljube Bobana o povijesti HSS. Specijalno proučavanje organizacija hrvatskog seljačkog pokreta iz 30-ih godina prošlog stoljeća također je bilo u zamahu te su postojale vrijedne monografije o Hrvatskom radničkom...
HRVATSKE KNJIŽEVNICE 19. STOLJEĆA I NJIHOVA RECEPCIJA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ HISTORIOGRAFIJI
HRVATSKE KNJIŽEVNICE 19. STOLJEĆA I NJIHOVA RECEPCIJA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ HISTORIOGRAFIJI
Josipa Dragičević
Rad Hrvatske knjiţevnice 19. stoljeća i njihova recepcija u hrvatskoj književnoj historiografiji donosi pregled književnica koje su djelovale tijekom književno-stilskih razdoblja romantizma i realizma u hrvatskoj književnosti i koje su pisale hrvatskim jezikom. Za razliku od prethodnih razdoblja zamjetan je veći broj ţena koje sudjeluju u književnoj produkciji toga doba, pa su se na temelju članaka iz devetnaestostoljetne periodike pokušale utvrditi društvene okolnosti u okviru...
Hispanistička Croatica: tri naraštaja čileanskih pisaca hrvatskoga podrijetla
Hispanistička Croatica: tri naraštaja čileanskih pisaca hrvatskoga podrijetla
Željka Lovrenčić
Cilj ovoga rada jest dati znanstveni doprinos istraživanju hrvatske književnosti na španjolskome jeziku, objasniti i uvesti u uporabu u Hrvatskoj pojam hispanistička Croatica, te raščlambom najvažnijih djela prikazati i dokazati značaj pisaca hrvatskoga podrijetla u Čileu i na ostalome području španjolskoga govornoga izričaja. Također se želi dokazati važnost te književnosti za hrvatsku kulturu putem istraživanja povijesnih činjenica i podataka, te analize djela određenih...
Hrvatski nacionalni identitet u procesu europskih integracija
Hrvatski nacionalni identitet u procesu europskih integracija
Andreja Sršen
Propitivanje hrvatskoga nacionalnog identiteta danas se, među ostalim, dovodi i u usku vezu s pridruživanjem Hrvatske Europskoj uniji. Sukladno eurointegracijskim procesima, pitanje hrvatskoga nacionalnog identiteta ide u smjeru njegova propitivanja kao povijesne dimenzije zajedno s konstruktivističkom dimenzijom političkoga identiteta kako bi se danas uskladilo njegovo naslijeđe prošlosti u kojem se on oblikovao s izazovima koje sa sobom donosi buduće priključenje Hrvatske Europskoj...
IVO PILAR KAO POLITIČKI IDEOLOG
IVO PILAR KAO POLITIČKI IDEOLOG
Tomislav Jonjić
Na temelju obilne literature te većeg broja neobjavljenih dokumenata iz različitih arhivskih fondova, a naročito na temelju ostavštine dr. Ive Pilara (1874.-1933.), disertacija se bavi tim poznatim hrvatskim intelektualcem koji se je iskušao na brojnim kulturnim i znanstvenim područjima te je u razdoblju od 1898. do 1933. godine skoro bez prekida sudjelovao u hrvatskome javnom i društvenom životu, povremeno ostvarajući snažan intelektualni utjecaj na svoje suvremenike. Načelno...
Kulturni život Karlovca u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda
Kulturni život Karlovca u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda
Ivana Anić
U radu pod naslovom Kulturni život Karlovca u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda, Karlovac se od tvravskog vojnog grada, utemeljenog radi obrane zemalja Habsburške Monarhije od osmanskih osvajanja, ubrzo razvio u grad obrta, prometa i trgovine. Uspješan gospodarski razvoj, posebno nakon stjecanja statusa slobodnog kraljevskog grada u drugoj polovici 18. stoljea., pogodovao je stvaranju bogatog graanskog sloja i novih društvenih i kulturnih vrijednosti. Gospodarski dinamizam grada,...

Pages