Pages

Stari Egipat: žene na poziciji vlasti
Stari Egipat: žene na poziciji vlasti
Petra Rukav
Iz fragmentarnih starovjekovnih izvora egiptolozi, arheolozi i antropolozi uspjeli su složiti sliku o položaja žena u sofisticiranom i kompleksnom staroegipatskom društvu. Konkretno, žene u starom Egiptu imale su pravnu, socijalnu i seksualnu neovisnost nasuprot žena antičke Grčke i Rima, ali i većine žena sve do kraja 19. stoljeća, u nekim društvima čak i danas. Štoviše, nekolicina kraljevskih žena uspjela se uzdići do najviše pozicije moći u Egiptu te su vladale kao...
Stari grad Ozalj
Stari grad Ozalj
Martina Guštin
Grad Ozalj nalazi se nedaleko grada Karlovca na sjeverozapadu Hrvatske, a smješten je uz rijeku Kupu. Stari grad Ozalj svoje mjesto zauzima samo jedan kilometar od današnjeg centra grada Ozlja, iako bi se ova tvrđava mogla smatrati središtem grada jer se grad Ozalj od davnina razvijao oko nje. Stari grad Ozalj najpoznatiji je ponajprije kao zrinsko-frankopanska utvrda, ali njegova povijest seže mnogo dublje u prošlost. Smješten je na vapnenačkoj stijeni ponad rijeke Kupe. Grad je...
Stav prema osobama oboljelim od anoreksije nervoze i bulimije nervoze
Stav prema osobama oboljelim od anoreksije nervoze i bulimije nervoze
Ivana Škarica
Cilj ovog istraživanja je ispitati razlike u stavovima prema osobama oboljelim od anoreksije nervoze i bulimije nervoze ovisno o tome jesu li ili nisu polaznici Autogenog treninga (AT), ovisno o rodu, osobnoj rizičnosti za razvoj poremećaja hranjenja i jedenja te ispitati interakciju roda i pohađanja AT-a u stavovima prema osobama oboljelim od navedenih poremećaja. Istraživanje je provedeno je na uzorku od 490 osoba (322 žena i 167 muškaraca; jedna osoba nije navela spol), od čega...
Stavovi hrvatskih studenata o blockchain tehnologiji
Stavovi hrvatskih studenata o blockchain tehnologiji
Cvita Lucija Bučević
Ovaj diplomski rad bavi se Blockchain tehnologijom. U prvom djelu daje kratak pregled Blockchain tehnologije, objašnjava pozadinu njenog nastanka, arhitekturu Blockchaina, primjenu kroz kriptovalute i moguće buduće primjene u društvu. Osvrće se na političke okolnosti koje su povezane s Blockchain tehnologijom, te poveznicu Blockchaina s društvom i sociološkim teorijama. U drugom djelu rada istražuju se stavovi hrvatskih studenata o Blockchain tehnologiji a shodno tome i...
Stavovi i znanje studenata o palijativnoj skrbi
Stavovi i znanje studenata o palijativnoj skrbi
Dora Korać
Cilj istraživanja bio je utvrditi stavove i znanja o palijativnoj skrbi studenata s obzirom na prethodno iskustvo s umirućom osobom, pretrpljeni gubitak voljene osobe, zadovoljstvo edukacijom o palijativnoj skrbi tijekom studiranja, religioznost i studijsko usmjerenje. Također, nastojalo se utvrditi jesu li prethodno iskustvo, gubitak voljene osobe, zadovoljstvo prijašnjom edukacijom, religioznost te studijsko usmjerenje značajni prediktori stava i znanja o palijativnoj skrbi. ...
Stavovi javnosti, policije i zatvorenika o svrhama sankcija i povjerenje u kazeneno-pravni sustav
Stavovi javnosti, policije i zatvorenika o svrhama sankcija i povjerenje u kazeneno-pravni sustav
Magdalena Ćurić
Mišljenje o svrhama sankcija pruža uvid u razinu obaviještenosti o postojećim sankcijama, ali i u razinu podrške određenim politikama kažnjavanja te eventualno odobravanje i/ili poticanje različitih vrsta sankcija odnosno rehabilitacije. Može se pretpostaviti da opća populacija nema potrebno znanje da bi potpuno ocijenila aktivnost policije i pravosuđa, te procijenila adekvatnost sankcija, ali da može izreći opći dojam o njihovom radu. S druge strane, može se pretpostaviti da...
Stavovi nastavnika o korištenju društvenih medija u nastavi
Stavovi nastavnika o korištenju društvenih medija u nastavi
Tatjana Klarić
Komunikacija učenika kao i način učenja bitno su promijenjeni pojavom društvenih medija. Pristup informacijama moguć je u razmaku od nekoliko sekundi pomoću pametnih telefona i internetskih portala, a grupni razgovori pojednostavljeni su formiranjem online grupa na društvenim mrežama. To su samo neke od mogućnosti koje mogu poslužiti kao prednosti u nastavi, uz uvjet implementiranja društvenih medija u nastavu. Rad donosi analizu mišljenja nastavnika osnovnih škola (N=70) i...
Stavovi nastavnika u osnovnoj školi o potrebi uvođenja medijskog odgoja od 5. do 8. razreda
Stavovi nastavnika u osnovnoj školi o potrebi uvođenja medijskog odgoja od 5. do 8. razreda
Nives Nađi
Mediji su sastavni dio života većine ljudi danas i teško je zamisliti svijet bez njih. Mediji zabavljaju, informiraju i obrazuju široku publiku koja je svakodnevno zasipana velikom količinom različitih poruka i informacija. Međutim, skupina na koju mediji najviše utječu su djeca koja nemaju dovoljno znanja i sposobnosti savjesno i kritički koristiti medije. Upravo iz tog razloga potreban je medijski odgoj kako bi djeca postala medijski pismena. U hrvatskom školstvu medijski odgoj...
Stavovi osnovnoškolaca o internetskom nasilju među njihovim vršnjacima
Stavovi osnovnoškolaca o internetskom nasilju među njihovim vršnjacima
Maja Ećimović
U ovom radu je prikazana današnja stvarnost s kojom se mladi svakodnevno susreću. Radi se o velikoj opasnosti koja vreba putem interneta i nanosi štetu i onim najmlađima. S pojavom interneta, promjena u životnim navikama je očigledna te djeca i odrasli sve više vremena provode u virtualnom svijetu. Internet danas možemo nazvati i izvorom znanja, bilo da je riječ o traženju raznih informacija, učenju putem interneta, čitanju raznih knjiga ili pregledavanju korisnih videa i...
Stavovi prema neubrojivim počiniteljima kaznenih djela i mentalno oboljelim osobama
Stavovi prema neubrojivim počiniteljima kaznenih djela i mentalno oboljelim osobama
Klara Globan
Cilj je ovoga rada bio ispitati međusoban odnos socio-demografskih karakteristika sudionika, iskustava s mentalno oboljelim osobama i počiniteljima kaznenih djela („KD“), iskustva viktimizacije, dijagnoze mentalne bolesti te stavova prema mentalno oboljelim osobama sa stavovima prema obrani neubrojivošću, procjenama opasnosti, (ne)ubrojivosti i vrstom kazne za počinitelje stvarnih slučaja KD. Podaci su prikupljeni online anketnim upitnikom na prigodnom uzorku od 263 punoljetna...
Stavovi prema osobama oboljelih od psihičkih poremećaja i prema osobama oboljelih od malignih bolesti
Stavovi prema osobama oboljelih od psihičkih poremećaja i prema osobama oboljelih od malignih bolesti
Hana Pilski
Istraživanje je provedeno na uzorku od 271 studenta, od čega je 123 studenta pomagačkih zanimanja, a 148 studenata je nepomagačkih zanimanja. Pomagačka zanimanja su ona za koja se studenti inicijalno obrazuju na humanističkim i društvenim studijima i podrazumijevaju izravan rad s ljudima, a nepomagačka su ona u kojima rad s ljudima nije primarna zadaća. Cilj ovog istraživanja je ispitati razlike u stavovima studenata prema osobama oboljelim od psihičkih poremećaja i prema osobama...
Stavovi prema udomiteljstvu i izdvajanju djece iz obitelji: usporedba dviju skupina mladih
Stavovi prema udomiteljstvu i izdvajanju djece iz obitelji: usporedba dviju skupina mladih
Diana Šinjori
Polazeći od potrebe da se upoznaju stavovi mladih s iskustvom udomljenja kao neposrednih korisnika javne skrbi o djeci u Republici Hrvatskoj te stavovi mladih bez iskustva udomljenja kao potencijalnih budućih udomitelja, primarni cilj ovog istraţivanja jest ispitivanje stavova prema udomiteljstvu i izdvajanju djece iz obitelji te usporedba stavova ove dvije skupine mladih. U istraţivanju je sudjelovalo 197 sudionika – 53 mladih s iskustvom udomljenja i 144 mladih odraslih u biološkim...

Pages