Pages

Važnost kazališta u kulturnoj povijesti druge polovice XX. stoljeća
Važnost kazališta u kulturnoj povijesti druge polovice XX. stoljeća
Konrad Bukovšak
U ovom smo završnom radu prikazali razvoj i stanje u hrvatskom kazalištu poslije drugog svjetskog rata. U sadržaju je prikazan ondašnji kazališni život na kojeg su utjecale političke neprilike i različiti pokušaji cenzuriranja od strane tadašnjeg vladajućeg režima. Kroz daljnju razradu kronološki smo prikazali otvaranje hrvatskih kazališnih zgrada i osnivanje različitih hrvatskih kazališta, kako onih središnjih, tako i onih koja pripadaju tzv. Off sceni. Opisali smo promjene...
Važnost obiteljskog odgoja i novih medija u oblikovanju osobnost djece
Važnost obiteljskog odgoja i novih medija u oblikovanju osobnost djece
Nika Vlahinić
Tema diplomskog rada je važnost obiteljskog odgoja i novih medija u oblikovanju osobnosti djece. Svaka obitelj i njezini članovi, naročito roditelji, imaju prema vlastitom djetetu neprocjenjivu ulogu, odgovornost, ali i obavezu. Obiteljska je zajednica mjesto gdje dijete kroz odgoj oblikuje karakter, narav i ponašanje. Ovim se radom želi ukazati kako pomoću odgoja dijete postaje samostalno, odgovorno i samostalno, izgrađujući tako cjelovitu osobnost. Oblikovanje osobnosti...
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji
Marija Tičić
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji Cilj je istraživanja bio ispitati može li se temeljem percipirane razine društvene stigme traženja pomoći, samostigme traženja pomoći i socijalne podrške predvidjeti percipirana kvaliteta terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji. U istraživanju je sudjelovalo 143 sudionika u dobi od 18 do 26 godina. Većina sudionika bila je ženskog spola (n = 128) te...
Važnost učenja sociologije u srednjoj školi
Važnost učenja sociologije u srednjoj školi
Dunja Horvat
Sociologija je kao nastavni predmet iz područja društvenih znanosti uvedena u srednje škole prije nešto više od pola stoljeća. Danas se sociologija „[...] uči i poučava u gimnazijama i drugim srednjim školama kao obvezni i kao izborni predmet, a usmjerenost učeniku temeljno je obilježje učenja i poučavanja sociologije.“ (Kurikulum nastavnog predmeta Sociologija za gimnazije, 2019: 2) Suvremeno je društvo neprestano izloženo brzim promjenama kojima se treba prilagoditi, a u...
Velike migracije - sigurnosna prijetnja hrvatskom prostoru?
Velike migracije - sigurnosna prijetnja hrvatskom prostoru?
David Vučić
Velike su migracije prema Europi 2015. godine, kada je zabilježen preko 850 tisuća osoba, pokazale i potvrdile ugrožavanje sigurnosnih europskih sustava, do razine sigurnosne prijetnje. Izbjeglička kriza nikad nije bila aktualna kao danas zbog velikog priljeva migranata i izbjeglica iz Bliskog istoka i Sjeverne Afrike čija su krajnja odredišta razvijene zemlje Europske unije. UN-ove projekcije procjenjuju, u budućnosti, ulazak u Europu od 500 do 750 milijuna ljudi, što dodatno...
Vile u hrvatskoj usmenoj književnosti i kod hrvatskih renesansnih pisaca Držića, Zoranića i Barakovića
Vile u hrvatskoj usmenoj književnosti i kod hrvatskih renesansnih pisaca Držića, Zoranića i Barakovića
Silvia Kovač
Naša književnost, usmena, ali i pisana jako je bogata. Renesansna se književnost javlja posljednjih desetljeća 15. stoljeća. U tom razdoblju Hrvatska je razjedinjena, no usprkos tome otvaraju se crkve, škole, samostani, knjižnice i tiskare. Naša renesansna književnost nije nikla na golu kamenu, ona je nastala na višestoljetnoj srednjovjekovnoj književnosti i onoj usmenoj, narodnoj. Pri samom spomenu usmene knjiţevnosti ne možemo zaobići ni zanemariti temu vila. Pisanjem o ovoj...
Virtualni svijet i pitanje otuđenosti mladih
Virtualni svijet i pitanje otuđenosti mladih
Leonarda Tandara
Tema ovog diplomskog rada je Virtualni svijet i pitanje otuđenosti mladih. Razvoj tehnologije doveo je do promjene u načinu komuniciranja. Mladi sve više vremena provode online što rezultira time da je stvaran svijet pod sve većim pritiskom virtualnog (Mužić, 2014: 400). Virtualni svijet nam omogućava sklapanje online prijateljstava, no istovremeno potiče izbjegavanje stvarne socijalizacije. Mladi kao dio društva su umreženi, no pojedinci su često „sami zajedno“ (Turkle,...
Visoko i popularno u dječjoj književnosti
Visoko i popularno u dječjoj književnosti
Katarina Jurić
U ovome su se radu suvremena hrvatska i strana dječja književnost iščitavale u kontekstu pojmova visokoga i popularnoga. U osloncu na teoriju popularne kulture ispitali su se načini na koji se konstruira, artikulira i održava kanon u suvremenoj hrvatskoj dječjoj književnosti, posebice u kontekstu proizvodnje i prezentacije dječjih pustolovnih romana. Interpretacijom predložaka se nastojalo dokazati postoji li visoko u dječjoj književnosti ili je taj odnos sam po sebi...
Viteški redovi u Dubičkoj županiji
Viteški redovi u Dubičkoj županiji
Lucian Borić
Arheološka rekognosciranja upućuju nas na postojanost viteških redova na području Dubičke županije. Škrta povijesna vrela, koja u mnogim slučajevima znaju biti i međusobno kontradiktorna, najčešće nam ne nude dovoljno podataka za razmatranje njihove uloge. Upravo iz tog razloga vodeću ulogu u istraživanju viteških redova daju nam arheološka iskapanja, koja nam pružaju uvid i u njihov način života – stil odijevanja, izgled njihovih boravišta, oružja, i još puno toga....
Vitruvije i Narona
Vitruvije i Narona
Marija Grganić
U radu će se analizirati tri arheološki istražene komponente antičke Narone – gradski bedemi, forum, te hram Augusteum kako bismo ustanovili jesu li navedene građevine izgrađene u skladu s uputstvima koja nam donosi antički arhitekt Vitruvije u svojem djelu “De architectura libri decem”. Rad se također dotiče i triju arhitektonskih elemenata za koje iz epigrafskih izvora znamo da su postojali u Naroni, a to su: terme, teatar te Liberov hram. Autorica pokušava predložiti...
Vizualizacija probacije
Vizualizacija probacije
Marina Lovrić
Probacija u Hrvatskoj je prisutna manje od desetljeća pa je to područje prilično neistraženo. Stoga je cilj ovog rada bio ispitati mišljenje osuđenika i studenata kako prostor u kojem se odvija probacija utječe na rad, odnosno izvršavanje probacijskih sankcija. Provedeno je kvalitativno istraživanje tehnikom intervjua i fokusnih grupa na prigodnom uzorku studenata i osuđenika o šest aspekata prostora u kojem se odvija rad probacijskih službenika. Rezultati su pokazali da svi...
Vjenčanje u starom Rimu
Vjenčanje u starom Rimu
Ana Poljak
U starom je Rimu način života bio rezultat pojave koju nazivamo mos maiorum (običaji predaka). Običaji predaka su nepisani kodeks iz kojeg su Rimljani izvodili društvene, moralne i vrijednosne norme. Bez obzira na promjene načina života koje su običaje predaka postupno potiskivale, oni su do kraja antike ostali ideal moralno vrijednosnog sustava. Taj sustav dijelio se na one koji se odnose na pojedinca i one koje se odnose na zajednicu. Jedna od osnovnih vrlina među starim...

Pages