Pages

Vrijednosti na programu za mlade na HRT-u
Vrijednosti na programu za mlade na HRT-u
Paula Surjan
U radu je predstavljena Hrvatska radiotelevizija i njezina povijest, povijest dječjeg i programa za mlade na HRT-u te najznačajnije emisije namijenjene mladoj publici. Rad se posebno fokusira na mlade, točnije na osobe koje pohađaju više razrede osnovne škole, i srednjoškolce. Također su predstavljene emisije koje su trenutno temeljni dio programa za djecu i mlade na HRT-u; Nida ni ne, Kokice, Školski sat, (Re)kreativac, SOS matematika i Majstori svirači. Ni da ni nedebatna je...
Vrijeme kao tematska i strukturna odrednica Proustova Combraya
Vrijeme kao tematska i strukturna odrednica Proustova Combraya
Sanja Šimić
Bliskost književnosti i ostalih umjetnosti, ali i filozofije, psihologije i fizike, preko vremena kao lajtmotiva, pokazao je autor svjetskoga značaja, Marcel Proust u Combrayu, uvodu u ciklus romana U traganju za izgubljenim vremenom. Tipičnim impresionističkim opisima onoga što jest, bilo sada ili u sjećanju, Proust spaja i isprepliće osobno vrijeme, koje je samo njegovo, s onim vanjskim, zajedničkim svima, kojemu se trudi ne pridati veliki značaj. Koristeći vrijeme kao strukturnu...
Vršnjački utjecaj i adolescentska zluporaba sredstava ovisnosti - tehnika dovršavanja priče
Vršnjački utjecaj i adolescentska zluporaba sredstava ovisnosti - tehnika dovršavanja priče
Mirna Stavinoha
Cilj ovog istraživanja je opisati i dublje razumjeti kako adolescenti percipiraju vršnjake koji se odupiru nagovorima na konzumaciju alkoholnih i duhanskih proizvoda, koji su ishodi tih odupiranja te ispitati zastupljenost konzumacije alkoholnih i duhanskih proizvoda kod adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo 298 učenika prvih i trećih razreda četverogodišnjih srednjih škola iz Zagreba i Bjelovara. U svrhu ostvarenja ciljeva je provedena kvantitativna obrada podataka Upitnika o...
Vukovarska bitka: uloga i značenje medija - Hrvatski radio Vukovar
Vukovarska bitka: uloga i značenje medija - Hrvatski radio Vukovar
Marina Bradić
Ovaj rad bavit će se pitanjem i ulogom medija te medijske propagande i promidžbe za vrijeme Vukovarske bitke 1991. godine. Obuhvatit će općeniti pregled Vukovarske bitke, glavni dio govorit će o Hrvatskom radio Vukovaru, novinarima, njihovom radu i uvjetima života te o njihovom značenju za samu Vukovarsku bitku. Dio rada govorit će i o medijskim manipulacijama podacima o stanju u Vukovaru te o Optužnici koju je pročitao Siniša Glavašević. Poznato je da je Vukovar bio jedan...
Zabavna komunikacija: analiza odnosa publike i stand up komičara
Zabavna komunikacija: analiza odnosa publike i stand up komičara
Bogdan Blotnej
Cilj diplomskog rada bio je istražiti odnos stand up komičara i publike tijekom nastupa. U svrhu provjere istraživačkih pitanja korištena je metoda dubinskih intervjua. Istraživanje je obavljeno na namjernom uzorku petero hrvatskih profesionalnih stand up komičara i petero stalnih gledatelja njihovih nastupa. Istraživanje je pokazalo da su se domaći stand up komičari formom stand up komedije počeli profesionalno baviti početkom 2005. godine. Prve radionice te godine proizvele su...
Zadarske institucije vlasti po Zadarskom miru 1358. godine
Zadarske institucije vlasti po Zadarskom miru 1358. godine
Marija Pejić
U ovom diplomskom radu bit će riječi o promjenama u političkim i sudskim institucijama vlasti u Zadru nakon Zadarskoga mira 1358. godine kada vlast nad gradom i cijelom Dalmacijom Mletačkoj Republici oduzima ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. Anžuvinac. Cilj je pokazati na koji način je promjena vrhovne vlasti nad Zadrom pridonijela promjenama u političkim i sudskim institucijama te administrativnom sustavu.
Zadovoljstvo romantičnom vezom, komunikacijski obrasci tijekom konflikata i zajedničke slobodne aktivnosti
Zadovoljstvo romantičnom vezom, komunikacijski obrasci tijekom konflikata i zajedničke slobodne aktivnosti
Magda Ostrman
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost između zadovoljstva romantičnom vezom, komunikacijskih obrazaca tijekom konflikata, vrsti i učestalosti sudjelovanja u zajedničkim aktivnostima te pokušati predvidjeti zadovoljstvo romantičnom vezom na temelju komunikacijskih obrazaca i vrste i učestalosti sudjelovanja u zajedničkim aktivnostima te sociodemografskih varijabli. U online istraživanju sudjelovalo je 280 sudionika u rasponu dobi od 18 do 30 godina i svi sudionici su...
Zadovoljstvo stanjem u državi - povezanost sa osobnom dobrobiti i političkom orijentacijom
Zadovoljstvo stanjem u državi - povezanost sa osobnom dobrobiti i političkom orijentacijom
Lovorka Stančić
Cilj provedenog istraživanja je bio provjeriti odnos samoprocjene sreće, zadovoljstva životom i zdravlja te političke orijentacije i zadovoljstva stanjem u državi. Podaci korišteni za analize dobiveni su u sklopu projekta European Social Survey (ESS), odnosno Europsko društveno istraživanje iz 2010./2011. godine. Sudionici ovog istraživanja bili su stanovnici Republike Hrvatske koji su sudjelovali u 5. krugu istraživanja, i to njih 1649. Rezultati istraživanja pokazali su kako su...
Zadovoljstvo životom: sociološki pogled na primjeru studenata iz Jamajke
Zadovoljstvo životom: sociološki pogled na primjeru studenata iz Jamajke
Katarina Zlopaša
Rad je sastavljen od pet dijelova u kojima se opisuje teorijski i istraživački aspekt zadovoljstva životom. Iz razloga što ne postoji općeprihvaćena definicija zadovoljstva životom, cilj prvog dijela rada je pojasniti razlike među pojmovima s obzirom na predmet istraživanjima. Iznesena su aktualna shvaćanja konstrukta zadovoljstva životom te razjašnjeni pojmovi koji se često sinonimno koriste u svrhu operacionalizacije zadovoljstva životom. Drugi dio rada odnosi se na teorije...
Zagonetka osobnog identiteta u svjetlu disocijativnog poremećaja ličnosti
Zagonetka osobnog identiteta u svjetlu disocijativnog poremećaja ličnosti
Andrea Luetić
Due to its implications concerning subject matters of humanities, the conception of “mental disorder” summons philosophically orientated minds to provide the notion with their contribution. Being an active human being is in every sense featured by a distinctive feeling of individuation and personalization. I would not have been able to write down my thoughts, if I have not had the feeling that I am their owner. Moreover, in spite of all the changes one is subjected to, one’s intuition...
Zagrabačko Sveučilište u razdoblju između dva svjetska rata
Zagrabačko Sveučilište u razdoblju između dva svjetska rata
Mateja Maljuga
Završetkom prvog svjetskog rata za Sveučilište u Zagrebu započinju godine intenzivnog razvoja. Iako je to razdoblje bilo izuzetno turbulentno, promjene koje su se dogodile uglavnom su se pozitivno odrazile su na tu instituciju. Uz postojeće fakultete (Pravni, Bogoslovni, Filozofski i Medicinski), otvoreni su novi poput Gospodarsko-šumarskog, Veterinarskog i Tehničkog fakulteta. Tada otvoreni fakulteti predstavljaju svojevrstan temelj velikom broju onih koji djeluju danas u sastavu...

Pages