Pages

Teatrološka i dramaturška analiza drame General i njegov lakrdijaš Marijama Matkovića
Teatrološka i dramaturška analiza drame General i njegov lakrdijaš Marijama Matkovića
Jakov Merkl
Vrijeme u kojem je izvedena drama General i njegov lakrdijaš bilo je burno vrijeme za Hrvatsku. Studentski prosvjedi po kojima su 70-te godine prošloga stoljeća ostale zapamćene bilo je vrijeme borbe za veću samostalnost, u ljudima se budila nacionalna svijest koja je godinama bila 'uspavana'. U knjizi Hrestomatija novije hrvatske drame piše se o tim promjenama u ponašanju kazališne publike koja je do tada bila pasivna, te se vodilo raĉuna da je ništa ne 'uznemiri'. Prve promjene u...
Tehnika prazne stolice iz perspektive psihoterapeuta i klijenta
Tehnika prazne stolice iz perspektive psihoterapeuta i klijenta
Petra Beuk
Cilj istraživanja bio je opisati tehniku prazne stolice i proces unutar tehnike iz perspektive psihoterapeuta i klijenta. U istraživanju je sudjelovalo 10 psihoterapeuta i 9 klijenata s kojima su provedeni polustrukturirani dubinski intervjui. Za potrebe istraživanja konstruirane su dvije verzije pitanja prilagođene psihoterapeutima i klijentima. Provedene su dvije odvojene tematske analize za psihoterapeute i klijente. Tematskom analizom podataka psihoterapeuta utvrđeno je šest...
Tehnike odnosa s javnošću u aktivističkim organizacijama
Tehnike odnosa s javnošću u aktivističkim organizacijama
Lea Đorić
Ovim radom pružen je uvid u razvoj odnosa s javnošću kao profesije, gledano kroz 4 modela Gruniga i Hunta te su navedene i objašnjene tehnike koje se koriste u odnosima s javnošću. Objašnjen je i pojam aktivizma kao i njegovi najznačajniji teorijski aspekti, oblici i metode. U sklopu istraživanja korištene su dvije metode; analiza sadržaja i anketni upitnik. Analizom sadržaja obuhvaćeno je 129 aktivističkih organizacija na području Republike Hrvatske, a na anketni upitnik u...
Tehnostres i njegovi korelati kod hrvatskih zaposlenika
Tehnostres i njegovi korelati kod hrvatskih zaposlenika
Karla Ćuk
Cilj ovog istraživanja bilo je predstaviti i bolje razumjeti fenomen tehnostresa kod hrvatskih zaposlenika, pri čemu se tehnostres odnosi na „negativno psihološko stanje povezano s trenutnim korištenjem ili prijetnjom korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija u budućnosti“ (Salanova, Lorens, Cifre i Nogareda, 2007, str. 1). U istraživanju je sudjelovalo 259 hrvatskih zaposlenika prosječne starosti 36 godina (M = 35.67, sd = 9.55) koji su ispunjavali online upitnik...
Tehnostres i njegovi korelati kod hrvatskih zaposlenika
Tehnostres i njegovi korelati kod hrvatskih zaposlenika
Karla Ćuk
Cilj ovog istraživanja bilo je predstaviti i bolje razumjeti fenomen tehnostresa kod hrvatskih zaposlenika, pri čemu se tehnostres odnosi na „negativno psihološko stanje povezano s trenutnim korištenjem ili prijetnjom korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija u budućnosti“ (Salanova, Lorens, Cifre i Nogareda, 2007, str. 1). U istraživanju je sudjelovalo 259 hrvatskih zaposlenika prosječne starosti 36 godina (M = 35.67, sd = 9.55) koji su ispunjavali online upitnik...
Tekstnolingvistička analiza članaka s hrvatskih i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015.
Tekstnolingvistička analiza članaka s hrvatskih i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015.
Sandro Stojaković
Predmet ovog diplomskog rada su članci s hrvatskim i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015. U radu je provedena tekstnolingvistička analiza članaka s obzirom na njihovu makrostrukturu te leksičku i gramatičku razinu. Korpus obuhvaća četrdeset i šest članaka o utakmicama odigranim na Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015. Prvi je cilj rada provesti makrostrukturnu analizu hrvatskih i njemačkim članaka uključenih u korpus....
Tema Mediterana i poezija Konstantina Kavafisa u hrvatskom kontekstu
Tema Mediterana i poezija Konstantina Kavafisa u hrvatskom kontekstu
Petra Cvitaš
Konstantin Kavafis i Vladimir Vidrić pjesnici su koji su svojom poezijom ostavili neizbrisivi trag ne samo u lirici moderne, već u grčkoj i hrvatskoj književnosti uopće. Pišući modernističku liriku, i Vidrićev je i Kavafisov jezik bio direktna isporuka, bilo da su pisali o smrtnosti, ljepoti i očaju ili pak o tjeskobnim temama iz sadašnjosti i prošlosti. Obojica su svojom poezijom pružili uvjerljivu zamjenu konvencionalnim prikazima drevne Grčke i Rima, spajajući klasične i...
Tema škole u hrvatskoj adolescentskoj književnosti
Tema škole u hrvatskoj adolescentskoj književnosti
Mateja Hajda
U ovom radu bavit ću se upravo temom škole, odnosno istražit ću kako je tema škola obrađena u djelima hrvatske adolescentske književnosti. U radu se tema škole proučava u adolescentskoj književnosti u tri različita perioda: tridesete godine 20. stoljeća, sedamdesete godine 20. stoljeća te suvremeno razdoblje. Tridesete godine 20. stoljeća u literaturi su prepoznate kao rodno mjesto zasebne adolescentske književnosti i tada se javlja lik adolescenta koji je buntovan, pobunjen...
Tematska analiza dječjeg poimanja romantične ljubavi
Tematska analiza dječjeg poimanja romantične ljubavi
Jelena Radić
Unatoč rastućem interesu istraživača za temu ljubavi, o romantičnoj ljubavi u dječjoj dobi se jako malo zna, posebice o dječjem poimanju ljubavi. Kako bismo dobili uvid u dječja vjerovanja i očekivanja od ljubavi, odlučili smo se za kvalitativni pristup. Proveli smo intervjue sa 26-ero djece prosječne dobi 9 godina iz dviju Zagrebačkih osnovnih škola. Tematskom analizom njihovih odgovora izdvojili smo 9 tema koje opisuju njihova vjerovanja o romantičnoj ljubavi. Izdvojene teme...
Teoretičari propagande u međuratnom razdoblju.
Teoretičari propagande u međuratnom razdoblju.
Josipa Trgovčević
Dominacija, prestiž i moć u ljudskoj su prirodi od postojanja ljudske vrste što je moguće pratiti od Rimskog carstva pa sve do današnjeg dana. Uvijek je u čovjekovoj prirodi bila potreba za moći, veličinom i nadmoći nad drugima. Slobodno bi se moglo reći da se ovdje radi o jednom fenomenu koji prolazi kroz sva povijesna razdoblja. Razlika je samo o stupnju razvijenosti i alatima koji se koriste. Ovdje je isto neznatna razlika što se tiče samih alata jer oni ovise o tehnologiji...
Teorija etiketiranja u kontekstu socioloških istraživanja nogometnih navijača
Teorija etiketiranja u kontekstu socioloških istraživanja nogometnih navijača
Ana-Marija Šego
Navijanje se odvija uz pomoć određenih sredstava/rekvizita ili bez njih s ciljem vlastitog zadovoljstva i/ili zadovoljstva onih za koje navijaju. Oni navijači koji imaju iste objekte navijanja organiziraju se u skupine navijača i formiraju klubove obožavatelja, a sve to u svrhu navijanja, bodrenja pojedinca ili određene skupine. U nogometnom svijetu, posebice navijačkom, događaju se različiti oblici ponašanja od kojih su neki neprihvaćeni u društvu, poput agresivnosti,...
Teorija evolucije i katolički nauk o učenju
Teorija evolucije i katolički nauk o učenju
Ninoslav Križić
Teorija evolucije, sveobuhvatna, čvrsto utemeljena znanstvena teorija za cilj ima objasniti razvoj i postanak svake vrste, pa tako i čovjeka. Poimanje čovjeka koje iz nje proizlazi razlikuje se od kršćanskog poimanja čovjeka. U ovom radu razmatram pitanje odnosa teorije evolucije i katoličkog nauka o čovjeku fokusirajući se na pojam duhovne duše. Katolički nauk duhovnu dušu drži temeljnom sastavnicom čovjekova bića, entitetom koji čovjeka izdvaja iz evolucije vrsta....

Pages