Pages

Školstvo u Banovini Hrvatskoj
Školstvo u Banovini Hrvatskoj
Josip Petrović
Tema ovog rada je Banovina Hrvatska, točnije, školstvo u Banovini Hrvatskoj. Ideja je objediniti dvije komponente: povijesni okvir Banovine Hrvatske te pedagoško - metodičko - didaktički aspekt obrazovanja na njenom prostoru. Proučavajući brojne stručne knjige i spise, nisam uočio da je taj spoj istražen. Stoga će ovaj rad objedniti nešto što je ostalo nedorečeno. Istražujući i tražeći kompatibilnu literaturu za svaku komponentu posebno, lako se da uočiti da ima svega par...
Španjolska kolonizacija Meksika
Španjolska kolonizacija Meksika
Josip Zekić
U radu se raspravlja o uzrocima, tijeku, ali i posljedicama španjolskog osvajanja područja današnjeg Meksika, prije svega Astečkog carstva. Analizirajući autentične kronike i svjedočanstva neposrednih sudionika osvajanja prikazani su dogaĎaji koji zbog svoje vaţnosti, ali i trenutka nastanka, daju najbolji uvid u tadašnju situaciju. Kronološkim opisom dogaĎaja i razvoja situacije opisani su glavni motivi, način borbe i ciljevi dviju sukobljenih strana. Upravo oni najjasnije...
Španjolski građanski rat uz osvrt na Kataloniju
Španjolski građanski rat uz osvrt na Kataloniju
Dragan Grgić
Rad ne sadrži sažetak.
Španjolsko osvajanje Meksika
Španjolsko osvajanje Meksika
Damir Jurkić
Rad ne sadrži sažetak.
Žena između tradicionalnog i modernog ideala
Žena između tradicionalnog i modernog ideala
Ivana Banfić
Shodno društvenim promjenama koje se događaju u cijelom svijetu, uloge žena i muškaraca doživljavaju stalne i značajne transformacije. Cilj rada je utvrditi koje su to ženske uloge u takvom društvenom kontekstu te kakva su socijalna očekivanja koja žena nastoji ispuniti. Teorijsku pretpostavku postojanja tradicionalnih i modernih ideala za žene potkrjepljuju stavovi i prakse vezani za obiteljski život i karijeru žene te statistički podaci o položaju žena u Hrvatskoj....
Žena kao tijelo: Čitanja Slavenke Drakulić
Žena kao tijelo: Čitanja Slavenke Drakulić
Marina Markanović
Radu je cilj bio ustvrditi različita gledišta na ljudsko tijelo, osobito na žensko. Budući da je tijelo kroz-disciplinarni i interdisciplinarni problem, otežavajuće je tijelo promatrati u jednakoj mjeri sa svih disciplina, pa je u tom smislu kao najveći izvor uzeta književnost, poglavito opus Slavenke Drakulić. Slavenka Drakulić tematizira žensko tijelo, s posebnim osvrtom na traumu, patnju, bolest, „radikalna stanja“ kako ih naziva Andrea Zlatar (2004). Na tijelo se gleda i...
Žene i kockanje- Društveni kontekst i osobno iskustvo
Žene i kockanje- Društveni kontekst i osobno iskustvo
Lucija Marić
Peter Collins (prema Kozjak, 2016) u svojoj knjizi Kockanje i javni interes definira kockanje kao „aktivnost u kojoj dvije ili više strana riskiraju neku vrijednost (putem uloga), nadaju se pritom da će osvojiti nešto veću vrijednost (nagradu) i dobitak i gubitak ovisi o ishodu događaja koji nisu poznati sudionicima u vrijeme oklade“. Ili jednostavnije, po Collinsovom rječniku sociologije, kockanje predstavlja „ulaganje novca na ishod igara ili događaja u kojima slučajnost ili...
Ženski lik u hrvatskom srednjovjekovlju i renesansi
Ženski lik u hrvatskom srednjovjekovlju i renesansi
Darija Jovanovac
Ovim radom kritički se propituje uloga ženskih likova u vremenu hrvatske crkvene, srednjovjekovne i renesansne književnosti. Stoga, kao cilj ovoga rada postavlja se istraživanje tipičnih obrazaca ženskih likova, njihova osobnost, narav i uloga. Istraživanjem radova autora Valnee Delbianco iz 2006. godine, Biblijske žene u hrvatskoj književnosti srednjega vijeka i renesanse, Drage Šimundže iz 1999. godine, Gospa u hrvatskoj književnosti, Dunje Fališevac iz 2010. godine, Sveta...
Ženski likovi u dramama Miroslava Krleže
Ženski likovi u dramama Miroslava Krleže
Ana Jagatić-Petrinec
U ovome diplomskome radu autorica će u korpusu dramskih djela Miroslava Krleže analizirati ženske likove u svijetlu ženskih studija i poetskih konvencija epohe. Da bi se postavili metodološki temelji ovoj radnji, krenulo se od književno kulturološke studije Marija Praza i uvida u europske obzore Miroslava Krleže analizirane u studiji hrvatskoga povjesničara i teoretičara Viktora Žmegača. U ovom istraživanju rodnih pitanja u Krležinim dramskim djelima autorica je polazište...
Ženski likovi u dramama i prozama Milana Begovića
Ženski likovi u dramama i prozama Milana Begovića
Marijana Radovac
Ovaj diplomski rad ima za cilj analizirati ženske likove u dramama i prozama Milana Begovića. Korpus Begovićevih dramskih tekstova vrlo je opsežan te je potrebno pomno iščitavanje njegovih djela kako bi se ograničio onaj korpus književnih tekstova u kojima je dominantna problematika žene i ženstva. U prvom dijelu rada autorica će dati detaljnu biografiju i bibliografiju pisca, jednako kao što će kronološki klasificirati njegova djela do 1952. godine. Nakon detaljnog prikaza...
Ženski likovi u hrvatskim renesansnim tragedijama prema srodnim junakinjama u Shakespeareovim tragedijama
Ženski likovi u hrvatskim renesansnim tragedijama prema srodnim junakinjama u Shakespeareovim tragedijama
Magdalena Klindić
Ovaj diplomski rad temelji se na usporedbi između ženskih likova u hrvatskim renesansnim tragedijama i junakinja odabranog korpusa tragedija Willliama Shakespearea. Hrvatske tragedije koje su analizirane u ovome radu su Dalida Saba Gučetića Bendeviševića, Jokasta Miha Bunića, Elektra Dominka Zlatarića i Hekuba Marina Držića. Prevodeći i prerađujući starogrčke tragediografske klasike ovi su pisci u hrvatsku književnost inaugurirali elemente antičke tragediografske poetike i...
Ženskost i ženstvenost u Krležinom dramskom opusu
Ženskost i ženstvenost u Krležinom dramskom opusu
Sara Večeralo
Rad ne sadrži sažetak.

Pages