Pages

Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju
Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju
Ivana Lucić
Tema diplomskoga rada je Audiovizualni mediji u odgoju i obrazovanju. Prva tri poglavlja rada ističu ulogu medija u svakodnevnom životu djece, te se kao bitna stavka za kvalitetan razvoj pojedinca ističe medijski odgoj, odnosno stjecanje medijske kompetencije koja omogućava kritički pristup medijskim sadržajima koji su sastavni dio svakodnevice. Općim značajkama audiovizualnih medija posvećeno je jedno poglavlje, nakon čega slijedi obrada audiovizualnih medija: filma, televizije i...
Auschwitz - život i smrt u koncentracijskom logoru
Auschwitz - život i smrt u koncentracijskom logoru
Tea Ćiraković
Kompleksna i iznenađujuća povijest Auschwitza, koncentracijskog logora koji se s vremenom pretvara u najzloglasniji logor smrti. U ovom radu su prikazana dva kampa koja su djelovala u sklopu logora Auschwitz, Auschwitz I. i Auschwitz II. poznatiji kao Birkenau. Logor koji je prvo bio namijenjen za poljske političke zatvorenike, razvio se u najveći logor za vrijeme nacističke okupacije Poljske. Auschwitz je prikazan kroz osobe koje su upravljale logorom do samih zatvorenika i njihovog...
Babukićeva Ilirska Slovnica - gramatikološka prijelomnica
Babukićeva Ilirska Slovnica - gramatikološka prijelomnica
Ingrid Sokolović
Tijekom hrvatske povijesti pojedine su osobe, a isto tako pojedina djela i događaji ostajali na marginama naših spoznaja. Kad je riječ o 19. stoljeću, većina će ljudi uz ilirski pokret povezati neospornu zaslugu Ljudevita Gaja. Osim toga, danas se služimo i slovopisom koji se po njemu naziva gajica. No, rijetko tko će se tada sjetiti primjerice Antuna Mažuranića ili Vjekoslava Babukića. Učenici se već u osnovnim školama susreću sa subjektom i predikatom, zavisno i nezavisno...
Bajka: vrstovne odrednice, struktura, značenja
Bajka: vrstovne odrednice, struktura, značenja
Nina Lekić
Rad se bavi razlicitim književnim teorijama i pristupima vezanim uz bajku kao književnu vrstu. Polazište rada temeljeno je na iskrivljenom shvacanju popularne svijesti koja opisuje bajku kao pricu namijenjenu djeci, cudesnu pricu ili cak fantasticnu pricu. Nakon prikaza razlicitih opisa bajke i teorijskih polazišta, rad se bavi problemskim pitanjem bajke kao žanra kojim razdjeljuje bajku od fantasticne price te opisom bajke kao književne vrste. U žarištu je prikaz Proppove...
Bečki kongres 1814. - 1815.
Bečki kongres 1814. - 1815.
Ivan Kučina
Rad ne sadrži sažetak.
Biblijski opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića "De vita et gestis Christi" i Damjana Beneše "De morte Christi"
Biblijski opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića "De vita et gestis Christi" i Damjana Beneše "De morte Christi"
Vanja Jerković
U ovome radu analizirat će se opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića De vita et gestis Christi i Damjana Beneše De morte Christi temeljen na biblijskom predlošku. Nakon pregleda kratke povijesti pjesničke prerade Biblije, opisa same Vulgate i životopisa svakog od navedenih autora krenut će se u analizu samog latinskog teksta i sadržaja. Napravit će se i hrvatski prijevod tih dijelova. Istražit će se koliko su vjerno hrvatski humanistički pjesnici slijedili biblijski...
Biblioteka Vjeverica
Biblioteka Vjeverica
Ivana Aščić
Tema ovoga rada je biblioteka Vjeverica (1957. – 1998) koja je bila središnji medij dječje književnosti u drugoj polovici 20. stoljeća. Upoznat ćemo se s pojmovima dječja književnost i nakladništvo kao i s pojmom parateksta dok ćemo se u nastavku teksta posvetiti nakladničkom poduzeću Mladost, njegovom prvom uredniku Grigoru Vitezu kao i Ani Kulušić i Veri Barić koje su nastavile urednički rad na nizu i nakon Vitezove smrti. Opisat ćemo nakladnički niz biblioteke...
Bioetički aspekti medicinski potpomognute oplodnje na hrvatskim portalima
Bioetički aspekti medicinski potpomognute oplodnje na hrvatskim portalima
Katarina Kraljić
U prvom dijelu ovoga rada govori se o bioetici, jednoj od najmlađih znanosti proizašloj iz činjenice što je biomedicina toliko napredovala, ne vodeći dovoljno računa o moralnim posljedicama svojih tehničkih dostignuća. Medicinski potpomognuta oplodnja jedna je od najosjetljivijih tema, no u ovome radu nastoji se njome osvijetliti tehničke i moralne implikacije industrije rađanja te njihovo prikazivanje u hrvatskim medijima. Iduće poglavlje govori o medicinski potpomognutoj...
Bioetički i pravni aspekti pobačaja: medijska prezentacija ustavne ocjene Zakona o pobačaju
Bioetički i pravni aspekti pobačaja: medijska prezentacija ustavne ocjene Zakona o pobačaju
Kristina Trampuš
U ovom istraživačkom radu prikazana je analiza sadržaja četiriju hrvatskih internetskih medija koji su izvještavali o odluci Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o pobačaju. U prvom dijelu rada iznesen je teorijski okvir za razumijevanje problema pobačaja kao i glavne bioetičke i pravne pretpostavke vezane uz to pitanje. Posebno je naznačena povezanost pravnih, medicinskih, političkih i filozofskih argumenata kada je riječ o razumijevanju ovog bioetičkog pitanja. U istom dijelu rada...
Biografija Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa
Biografija Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa
Mateja Dujak
Ovaj rad proučava biografiju Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa. ​Priče iz davnine, ​Čudnovate zgode šegrta Hlapića samo su neka od autoričinih djela,važna nam za razumijevanje autoričina života, posebice kada govorimo o ženskim likovima i njihovoj povezanosti s mitologijom. Osim toga, djela su pisana u okviru autoričine dvije tradicionalno-patrijarhalne obitelji, Mažuranić i Brlić. Zbog patrijarhalnoga poretka, ali i...
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Štefan Lončar
„Biomedicinsko poboljšanje“ je termin koji objedinjuje sve tehnologije čiji je cilj ili liječenje ljudskih karakteristika koje se smatraju „lošim“ ili unaprjeđenje karakteristika koje se smatraju „dobrim“. Kako je broj tih karakteristika ogroman, tako se i broj načina na koji im se pristupa značajno razlikuje, tako da postoje načini da se neke bolesti jednostavno izliječe (npr. antibiotici u svrhu izlječenja upale pluća), preveniraju (npr. cjepivo protiv HPV-a), ali...

Pages