Pages

Bitka za Normandiju do kraja lipnja 1944. g.
Bitka za Normandiju do kraja lipnja 1944. g.
Leo Žukina
Rad ne sadrži sažetak.
Bliski Istok: Ratne godine 1967. - 1973.
Bliski Istok: Ratne godine 1967. - 1973.
Andrija Ivanković
Ovaj diplomski rad imao je pretenziju pokazati, činjenično i vremenski, kao i kronologijom ratnih sukoba, operacija i incidenata niže razine, da je gledano razdoblje od 1967. do 1973. za izraelsko-arapski svijet predstavljao više od „tek" dva vremenski kratkotrajna, no vrlo žestoka ratna sukoba najviše razine. Ovdje se radi, ustvari o svojevrsnom „ratu u kontinuumu", gdje se grupacije arapskih država, kao i država Izrael sukobljuju izravno, u manjim ili većim akcijama, ali i...
Bog i problem zla
Bog i problem zla
Martina Šoltić
U radu dajem širi uvid u problem zla. Koristim se argumentima iz triju različitih područja, redom: filozofije, psihologije i teologije. Argumenti podrobnije opisuju problem supostojanja Boga, savršeno dobrog, sveznajućeg i svemogućeg bića te zla. Rad započinjem kratkim uvidom u Božje atribute s čega prelazim na argumente koje nalazimo kod Leibniza, Aristotela, Tome Akvinskog, Aurelija Augustina itd. Obrazlažem argumente iz slobode volje te obranu zla radi većeg dobra. Nadalje...
Bolesti i njezino liječenje u hrvatskoj kulturnoj povijesti i znanosti do početka XVIII. stoljeća
Bolesti i njezino liječenje u hrvatskoj kulturnoj povijesti i znanosti do početka XVIII. stoljeća
Dajana Taradi
Na temelju dostupnih izvora i sekundarne literature rad Bolest i njezino liječenje u hrvatskoj kulturnoj povijesti i znanosti do početka 18. stoljeća donosi pregled odabranih poglavlja iz povijesti medicine na hrvatskom tlu od prethistorije do početka XVIII. st. Nakon kratkog uvoda, drugo poglavlje Od pretpovijesti kroz doba Ilira, Grka, Rimljana, Slavena do Hrvata donosi kronološki pregled medicinskih shvaćanja primitivnih naroda, Grčke i Rima, Slavena pri dolasku u novu domovinu te...
Bonton u poslovnom okruženju
Bonton u poslovnom okruženju
Lea Horvat
U završnom je radu prikazana i analizirana važnost komunikacije i poslovnog bontona u profesionalnom okruženju. Poslovni je bonton, zapravo, kodeks koji propisuje određena pravila ponašanja u različitim situacijama u organizaciji. Pravila su ponašanja određena etikom, ljudskim vrijednostima i vrlinama. Također su prilagođena vremenu, situaciji, prilikama i potrebama, te variraju od situacije do situacije, ali im svrha ostaje ista. Komunikacija ima četiri osnovne funkcije unutar...
Borba iz sjene: češki pokret otpora 1939. - 1942.
Borba iz sjene: češki pokret otpora 1939. - 1942.
Marija Stunković
Krajem Prvoga svjetskoga rata Češka i Slovačka dobile su svoju iščekivanu slobodu u zajedničkoj uniji pod nazivom Čehoslovačka. U zemlji sa dva naroda živjela je i njemačka etnička manjina sa područja Sudeta koja je brojala preko tri milijuna stanovnika i čiji su pripadnici zahtijevali veća prava. Njihove želje su se počele ispunjavati kada je na vlast u susjednoj državi došao Adolf Hitler. Dobrom političkom izvedbom i zastrašujućim nastupom Hitler je postigao prvi korak...
Borba za neovisnost Katalonije i mediji
Borba za neovisnost Katalonije i mediji
Martina Puž
Ostvarivanje prava etničkih manjina i njihova zaštita važna je za zdrave i inkluzivne odnose zajednice i države u kojoj manjine djeluju, tim više jer manjine mogu pridonijeti suradnji država na raznim područjima kulture i obrazovanja, ukoliko država na čijem se teritoriju manjine nalaze potiče taj doprinos, uz istovremeno uvažavanje interesa samih pripadnika manjina. Borba za neovisnost Katalonije traje stoljećima, zbog čega etnički sukob svoje temelje čvrsto veže uz...
Brendiranje turističke destinacije na primjeru središnje Istre
Brendiranje turističke destinacije na primjeru središnje Istre
Vanio Smoković
Destinacija je nerijetko isključivi razlog putovanja. Nju čine određeni elementi među kojima su najizraženiji oni poput atrakcija destinacije, usluga, imiđa, cijene, pristupačnosti i sl. Turizam je u Hrvatskoj, zbog njezinih prirodnih bogatstava, vrlo perspektivna grana djelatnosti. Ipak, turistička ponuda ne sastoji se samo od prirodnih ljepota, gastronomske ponude destinacije i smještajnih kapaciteta. Sve navedeno jesu elementi ponude, međutim, za stvaranje profita ključni su...
Britanci, Osmanlije i Arapske zemlje na prijelazu stoljeća
Britanci, Osmanlije i Arapske zemlje na prijelazu stoljeća
Stipe Krnjac
Tijekom 16. stoljeća Osmanlije su uspjele osvojiti veći dio Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike. Koristeći ideološke i vojno-ekonomske čimbenike, njihova je vlast u arapskom svijetu potrajala više od tristo godina. Do postupne propasti osmanske vlasti došlo je tijekom 19. i početkom 20. stoljeća, kada su novim gospodarima arapskih zemalja postale imperijalne sile poput Velike Britanije i Francuske. Imperijalne sile su bile željne pronaći nova tržišta i izvore sirovina za svoja...
Britanska historiografija i prvi Hanoverijanac na britanskom prijestolju, George I.
Britanska historiografija i prvi Hanoverijanac na britanskom prijestolju, George I.
Barbara Klemenčić
Nakon dugog perioda nestabilnosti, poslije dinastije Stuart, na prijestolje Velike Britanije dolazi nova strana dinastija - njemačka dinastija Hanover. Dinastija svoju sukcesiju duguje vjeri, ali i parlamentu. Ovaj diplomski rad bavi se životom prvog britanskog kralja i kneza izbornika Hanovera, Georgea I. Rad opisuje njegov život kao princa Svetog Rimskog Carstva, zatim kneza izbornika Hanovera i događajima koji su doveli do njegova stupanja na britansko prijestolje. Također prati...
Brojevne riječi u hrvatskom jeziku
Brojevne riječi u hrvatskom jeziku
Josipa Iličić
U hrvatskom standardnom jeziku postoje velike teškoće prilikom određivanja brojevnih riječi. Ovim se radom stoga pokušala obuhvatiti sva problematika koja se tiče ove skupine riječi, a to podrazumijeva i same kriterije raspodjele u određenu vrstu riječi, njihove sklonidbe, sintagmatsko te predikatno slaganje, ali i uopće distribuciju tih riječi s imenskim riječima. Na početku rada raspravlja se o osnovnim pojmovima koji se tiču brojevnih riječi, a to su: broj (sa svoja tri...
Bruno Bušić - djelovanje i simbolika
Bruno Bušić - djelovanje i simbolika
Marija Drempetić
Ovaj rad bavi se proučavanjem i istraživanjem života i djelovanja književnika, novinara, iseljenika i povijesnog istraživača Ante Brune Bušića. Unatoč vremenima snažne represije jugoslavenskog komunističkog režima, Bušić se hrabro borio za pravedniji položaj i dobrobit hrvatskog naroda unutar Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, zastupajući težnje o stvaranju slobodne i nezavisne hrvatske države. Cilj ovog rada je istražiti Bušićeve državotvorne ideje te...

Pages