Pages

Cetinska krajina kao regionalna zajednica
Cetinska krajina kao regionalna zajednica
Ana Perić
Promatrajući Cetinsku krajinu kao regionalnu zajednicu, uočavamo njene karakteristike koje ju čine samom zajednicom te ju izdvajaju od okolnih prostora. Okružena planinama, s rijekom Cetinom koja protječe kroz samo središte ove krajine, sama kreira svoje regionalne granice. Njeni stanovnici, koji sami sebe definiraju kao tradicionalne stanovnike koji njeguju prošle običaje, nastoje iskoristiti potencijale ovog kraja, smatrajući kako postoji još mnogo toga što bi moglo potaknuti...
Charles Bukowski i hrvatska književnost
Charles Bukowski i hrvatska književnost
Karla Sodić
Rad ne sadrži sažetak.
Ciklički proces konstrukcije zbilje svakodnevnog života
Ciklički proces konstrukcije zbilje svakodnevnog života
Helena Ivanković
Tekst istražuje cikličan odnos objektivne i subjektivne zbilje, što je objašnjeno na razinama svijeta i društva, kao objektivnih faktora te tijela, svijesti i podsvijesti, kao subjektivnih faktora. Stavljanjem ovih fenomena u odnos, dokazana je njihova međuovisnost i cikličnost. Prvi dio rada istražuje poimanje društva kao objektivne i subjektivne zbilje, kod autora Bergera i Luckmanna te potvrđuje tezu kako je odnos objektivne zbilje svijeta i subjektivne zbilje individue...
Ciljne orijentacije u učenju, uvjerenja o kontroli i suočavanje sa školskim neuspjehom kod darovitih učenika
Ciljne orijentacije u učenju, uvjerenja o kontroli i suočavanje sa školskim neuspjehom kod darovitih učenika
Anita Bartolin
Cilj ovog istraživanja bio je kvantitativno i kvalitativno ispitati ciljne orijentacije u učenju, uvjerenja o kontroli i suočavanje sa školskim neuspjehom kod darovitih učenika. U prvom, kvantitativnom dijelu sudjelovalo je 25 djece, dok je u drugom, kvalitativnom dijelu sudjelovalo njih 12, pri čemu su svi polaznici jedne zagrebačke udruge za rad s darovitim učenicima. Sudionici su ispunjavali Skalu ciljnih orijentacija, Skalu uvjerenja o kontroli i Skalu suočavanja sa školskim...
Ciljne orijentacije, motivacijske strategije i strategije učenja kod darovitih učenika
Ciljne orijentacije, motivacijske strategije i strategije učenja kod darovitih učenika
Tena Benaković
Ovaj istraživački rad imao je dva cilja: ispitati ciljne orijentacije u učenju, motivacijske strategije i strategije učenja kod darovitih učenika te utvrditi unutarnje i vanjske čimbenike koji određuju ili pridonose korištenju pojedinih ciljnih orijentacija te kontekst uporabe motivacijskih strategija i strategija učenja. U tu svrhu, ispitani su daroviti učenici dobi od 9 do 13 godina, članovi udruge koja se bavi darovitom djecom. U prvom dijelu istraživanja sudjelovalo je 25...
Colonia Aurelia Cibalae - primjer rimskog grada u Panoniji
Colonia Aurelia Cibalae - primjer rimskog grada u Panoniji
Tea Ljubenković
Dolazak Rimljana na tlo Panonije i proces romanizacije imali su velik utjecaj na razvoj te provincije. Dogodile su se društvene, gospodarske, ekonomske i političke promjene, ali velike promjene dogodile su se i u domeni kulture i civilizacijskog napretka. Rimski urbanizam i arhitektura preobrazili su dotadašnja naselja i razvili su se gradovi koji su ušli u sustav rimske uprave. Ti gradovi napredovali su na različite načine: urbanistički kroz izgradnju javnih i privatnih graĎevina,...
Community management - alat u odnosima s javnošću
Community management - alat u odnosima s javnošću
Antonela Merlić
Community management jedna je od novijih grana odnosa s javnošću te je kao takva trenutno od velikog značaja za stvaranje i održavanje odnosa s potrošačima, ali i razvoj brenda. Pojam brend označava unikatan dizajn, znak, simbol, riječ ili kombinaciju svega što stvara sliku i identificira proizvod koji je drugačiji od konkurencije (internetski portal Business Dictionary, 2018.). U ovom se radu analizira pojava i razvoj odnosa s javnošću i srodnih disciplina, što je u konačnici...
Couchsurfing-iskustva ugošćavanja
Couchsurfing-iskustva ugošćavanja
Viktorija Galić
S razvojem tehnologije došlo je do mnogih promjena u društvu, ljudi su globalno povezaniji pomoću Interneta, te se lakše kreću i organiziraju svoja putovanja. Jedan od načina je i internetska stranica CouchSurfing, koju koriste ljubitelji putovanja, dijeljenja i stjecanja novih iskustava. To je stranica pomoću koje putnici i oni koji to žele postati, traže potencijalne domaćine ili ljude koji će ih provesti svojim gradom/mjestom, te im pokazati nove stvari. Takvo iskustvo...
Crkva i mediji
Crkva i mediji
Klara Jakobović
Ovim se radom želi utvrditi kako Crkva danas gleda na moderna sredstva društvene komunikacije i kako se njima koristi u evangelizaciji. S obzirom da je crkveni primaran cilj ostvarenje komunikacije s njezinim ĉlanovima, Crkva i njezini službenici (pape, biskupi, nadbiskupi, svećenici, redovnici i redovnice) nastojali su se tijekom povijesti koristiti pristupaĉnim komunikacijskim sredstvima. U poĉetku se radilo o jednostavnoj komunikaciji, toĉnije o usmenoj i pisanoj rijeĉi, no...
Crkva i mediji: Smjernice Hrvatske biskupske konferencije
Crkva i mediji: Smjernice Hrvatske biskupske konferencije
Danijel Trandler
Ovaj završni rad bavi se smjernicama Hrvatske biskupske konferencije koje govore o odnosu između Crkve i medija i koje žele istaknuti komunikaciju kao vrlo važnu sastavnicu ljudskog života, ali komunikacija se ističe i kao važna sastavnicu kršćanske vjere jer pomoću novih sredstava Crkva vrši svoju evangelizaciju. Prva cjelina namijenjena je objašnjavanju kako su se sredstva masovne komunikacije razvijala i kako je Crkva reagirala na razne revolucije koje su se događale unutar...
Crkva sv. Katarine
Crkva sv. Katarine
Stela Škreblin
U ovom radu opisuje se akademska crkva svete Katarine u Zagrebu. Crkva sv. Katarine je najpoznatija hrvatska barokna crkva te općenito prva barokna građevina u Hrvatskoj što je čini izuzetno važnim doprinosom hrvatskoj arhitekturi. Crkva je smještena na Trgu Katarine Zrinske te je podignuta u sklopu nekadašnjeg isusovačkog kompleksa na zagrebačkom Gornjem gradu. Uz arhitekturni utjecaj, crkva je imala i snažan utjecaj na akademsku zajednicu, zbog svoje uske povezanosti s obližnjom...
Crkveni raskol 1054. i njegove posljedice za kršćanstvo
Crkveni raskol 1054. i njegove posljedice za kršćanstvo
Sanja Gudelj
Rad ne sadrži sažetak.

Pages