Pages

Dinastijska previranja u ratu za austrijsko nasljeđe
Dinastijska previranja u ratu za austrijsko nasljeđe
Sanja Radoš
Dok europske sile vode Rat za španjolsko nasljeđe, car Leopold I. Habsburg polako uviđa problem neriješenog pitanja nasljedstva. Po dolasku na vlast njegova sina, Karla VI. pitanje nasljedstva Habsburške Monarhije postaje glavni problem dinastije Habsburg. Vještim dogovorima kraljice/regentice Eleonore i Hrvatskoga sabora donesena je 1712. godine hrvatska Pragmatička sankcija koja je poslužila dinastiji Habsburg za sastavljanje Pragmatičke sankcije 1713. godine. Pragmatičku...
Diskriminacija žena u ruralnoj zajednici koja nestaje
Diskriminacija žena u ruralnoj zajednici koja nestaje
Dragana Jakšić
Položaj žena na ruralnim područjima gotovo je u svim raspravama u drugom planu. Doprinos žena ruralnih područja marginaliziran je i podcijenjen, njihov rad temelji se na obvezama koje imaju kao majke i supruge, na volonterizmu i upornosti. Iako često predstavljuju temelj kućanstva te je njihova uloga u očuvanju kulture, običaja i tradicije nezaobilazna, njihova pozicija u zajednici i društvu nezavidna je ili jednostavnije rečeno neprimjetna. Upravo je nevidljivost seoskih žena...
Diskurs i društvo: analiza usmjerena na moment u diskursu
Diskurs i društvo: analiza usmjerena na moment u diskursu
Marija Antić
Osnovna ideja ovoga rada bila je prikazati način na koji se prvotni diskurs o rodnoj ideologiji u Hrvatskoj konstruirao te kakav je utjecaj unutar diskursa i na šire društvene prakse ostvarila Izjava Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Diskurs o rodnoj ideologiji konstruiran je unutar populističkog okvira, u smislu pozivanja na narod i volju naroda, konstruiranja sukoba između političkih elita i naroda te odbacivanja ekspertnog...
Djeca i ideologija u jugoslavenskom socijalizmu
Djeca i ideologija u jugoslavenskom socijalizmu
Kristina Tepeš
Rad proučava odnos vlasti Josipa Broza Tita prema osnovnoškolskoj djeci Jugoslavije i donosi kratak pregled povijesti nove Jugoslavije te karakteristika jugoslavenske ideologije. Kroz kratki prikaz Nastavnih planova i programa te osnovnoškolskih udžbenika iz Hrvatskog ili srpskog jezika, Prirodopisa i Povijesti od 1945. do 1966. godine, pratimo koje su se ideološke i propagandne poruke slale najmlađima te primjere kako je vlast nastojala djecu odgajati u duhu modernog, svestranog,...
Djeca i oglašavanje prehrambenih proizvoda
Djeca i oglašavanje prehrambenih proizvoda
Brigita Budimir
U radu se ponajprije govori o oglašavanju usmjerenom na djecu točnije o onome koje je povezano s prehrambenim proizvodima. Naime, uočena je veza između takve vrste oglašavanja i prehrambenih navika i zdravlja djece. U skladu s tim, postavljenja je zakonska regulativa koja štiti djecu od proizvođačkih namjera. Međutim, to ponekad bolje izgleda u teoriji nego u praksi. Naposljetku, ključnu ulogu u svemu ima i medijska pismenost kojom se razvijaju kritički stav i mišljenje kako bi...
Djeca suvremenog potrošačkog svijeta
Djeca suvremenog potrošačkog svijeta
Ines Mikulandi
Approximately twenty thousand years ago when people, through their work, started to achieve their first food and merchandise surplus and when the increasing growth of human needs and desires, as well as human wealth, occurred, the consumerism started to emerge. Since then, the consumerism didn’t stop developing and expanding to new areas and markets on which it could place its products, ideas and values. Advocates and representatives of consumerism, like advertisers, mass media, various...
Djelovanje Ivana Kukuljevića Sakcinskog u kontekstu hrvatsje kulturne povijesti 19. stoljeća
Djelovanje Ivana Kukuljevića Sakcinskog u kontekstu hrvatsje kulturne povijesti 19. stoljeća
Dejana Rakić
Istaknuti hrvatski političar, književnik i znanstvenik, Ivan Kukuljević Sakcinski, bio je jedan od vođa ilirskog pokreta, utemeljitelj brojnih časopisa, knjižnica, muzeja i kulturno povijesnih društava. Skupljao je povijesnu građu, izdavao povijesne dokumente i pisao znanstvene rasprave. Bio je pjesnik, putopisac, biograf, bibliograf, arheolog, konzervator i epigrafičar. Zalagao se za prava hrvatskog naroda na raznim područjima kroz političko, književno i znanstveno djelovanje....
Dječja književnost i laganje: istraživanje i interpretacija
Dječja književnost i laganje: istraživanje i interpretacija
Marko Prpić
Rad analizira laž u djelima dječje književnosti (Pinokio Carla Collodija, Lažeš, Melita Ivana Kušana, Kako je Potjeh tražio istinu Ivane Brlić-Mažuranić, Medvjedići uče o istini Janice i Stanelyja Berenstain, Pišta oko svijeta i zbirka pjesama Pišta s vašarišta Miroslava Slavka Mađera, te Vaze kamikaze Zvonimira Baloga). Na početku rada definira se dječja književnost te se ukratko opisuje njezin postanak. Nadalje, rad definira laž, te navodi obrasce laži u ljudskome...
Dječja književnost i problematika smrti i ubojstva
Dječja književnost i problematika smrti i ubojstva
Anja Senjan
U ovome je radu obrađena problematika dječje književnosti i smrti i ubojstava, a analizirana je na temelju propisane lektire za peti i šesti razred osnovne škole. Početni dio rada donosi prikaz polja dječje književnosti i dječjega čitatelja, no u odnosu na pojavnost smrti i ubojstava. Prije je same analize smrti i ubojstava, objašnjen utjecaj koji ti događaji imaju u dječjoj svijesti. Problematika je smrti analizirana s aspekta motivatora i posljedice radnje u dječjim...
Dječja recepcija bajke: kontekstualizacija i interpretacija
Dječja recepcija bajke: kontekstualizacija i interpretacija
Mihaela Štefec
U radu su proučene i predstavljene psihoanalitičke teorije bajke (Bettelheim, Von Franz). Također, ispitane su predodžbe o primjerenosti i neprimjerenosti djetetu-čitatelju, uz pomoć naratologije i teorije o implicitnom čitatelju, a s naglaskom na stereotipe i nasilje u bajkama. Teorijske postavke i zaključci do kojih se došlo ispitale su se u istraživanju, provedenom na uzorku učenica/ka viših razreda osnovne škole (6. razred), na građi hrvatske autorske bajke (Ivana...
Dobrobiti, zadovoljstvo poslom i izloženost stresu zatvorskih službenika
Dobrobiti, zadovoljstvo poslom i izloženost stresu zatvorskih službenika
Matea Korda
S obzirom da su istraživanja na službenicima kaznenih tijela u Republici Hrvatskoj vrlo rijetka, ciljevi ovoga istraživanja bili su: (1) ispitati opće zadovoljstvo poslom i njegovim različitim aspektima, te zadovoljstvo životom, (2) ispitati razinu doživljenog radnog stresa i utvrditi odražava li se i u kojem stupnju doživljeni stres na poslu na ostale domene njihova života, (3) istražiti povezanost doživljene razine stresa sa zadovoljstvom različitim aspektima posla, poslom u...

Pages