Pages

Prva zagrebačka gimnazija
Prva zagrebačka gimnazija
Lucija Kobić
Na samom početku 17. st. hrvatski narod živio je u velikom siromaštvu. Stalni ratovi s Turcima imali su odjeka na cjelokupni život stanovništva, pa tako i na školstvo. Samo su se pojedinci mogli školovati u zapadnim zemljama dok su drugi bili ograničeni na pavlinsku gimnaziju u Lepoglavi i Kaptolsku školu, od kojih nijedna nije bila od koristi za svjetovnjake. U takvim okolnostima izrazito je važna bila odluka gradskog senata da pozove isusovce u grad Zagreb. Odmah prilikom dolaska...
Prvi slobodni izbori u Hrvatskoj u hrvatskom tisku
Prvi slobodni izbori u Hrvatskoj u hrvatskom tisku
Tomislav Kardum
U radu se obrađuje praćenje predizborne kampanje prvih slobodnih izbora u Hrvatskoj u hrvatskom tisku. Rad je nastojao ustvrditi je li postojala medijska pristranost u praćenju predizborne kampanje prvog kruga parlamentarnih izbora 1990. u Hrvatskoj. Analizirano je na koji su način dnevnici (Vjesnik i Večernji list) i tjednici (Danas i ST) pisali o političkim strankama i koalicijama u promatranom razdoblju. Definirane su tri vrste pristranost: „vratarska“ pristranost, koja se...
Psihička bolest i moralna odgovornost
Psihička bolest i moralna odgovornost
Mladen Bošnjak
U prvom dijelu rada autor raspravlja o skeptičkim argumentima u pogledu mentalne bolesti, potom izlaže koncept mentalne bolesti Georgea Grahama. U drugom dijelu rada bavi se problemom moralne odgovornosti psihički bolesnih osoba razmatrajući konkretan slučaj osobe oboljele od shizofrenije koja je optužena za počinjeno kazneno djelo provale i nanošenja teških tjelesnih ozljeda. U razmatranju ovog slučaja autor se služi moralnom teorijom Johna Martina Fischera i Marka Ravizze. U...
Psihoanalitička karakterizacija ljubavi i zaljubljenosti
Psihoanalitička karakterizacija ljubavi i zaljubljenosti
Katarina Gligora
Između književnih razdoblja romantizma i modernizma smjestila se epoha realizma. Realizam zahtjeva da autori odabiru obične ljude za likove u djelima, kao i njihov svakodnevni život i situacije. Prozni izraz je najzastupljeniji, i to roman jer je upravo romanom najbolje i najprikladnije iznijeti brojne detalje i opise koje autor želi prikazati. Posebnu cjelinu unutar svjetskog realizma čini ruski realizam sa svojom psihološkom karakterizacijom likova. Hrvatski realizam djeluje po...
Psihologija komunikacije i javni nastupi
Psihologija komunikacije i javni nastupi
Anita Kišić
Cilj je ovog rada predočiti i analizirati neke probleme prilikom javnog izlaganja, ali i predložiti rješenja u vidu savjeta, priprema i uputa pred javni nastup. Također, u radu će biti pojašnjene i neke prepreke u samoj komunikaciji govornika i njegove ciljane publike. U prvom djelu bit će riječ o samoj komunikaciji i psihologiji međuljudske komunikacije. U drugom djelu slijedit će dio o persuaziji kao bitnom djelu svakog govora te koje su odlike dobrog komunikatora. Nakon toga...
Psihologija neverbalne komunikacije
Psihologija neverbalne komunikacije
Filipa Pražen
Rad ne sadrži sažetak.
Psihološke manipulacije i utjecaj na medije
Psihološke manipulacije i utjecaj na medije
Filip Janečić
U ovom će se radu analizirati načini kojima su ljudski umovi podložni utjecaju i manipulaciji općenito, kao i kako se ti elementi iskorištavaju od strane medijske industrije. Primarni cilj istraživanja je objasniti i naglasiti važnost razumijevanja podložnih principa koji manipulaciju čine mogućom, te pružiti odgovarajuću obrazovnu i znanstvenu podlogu o načinima kako ljudska psiha i društvena dinamika functioniraju. Uz opise toga kako određene psihološke pojave čine...
Psihosocijalna klima u zatvorima - perspektiva zatvorenika
Psihosocijalna klima u zatvorima - perspektiva zatvorenika
Marina Kešetović
Psihosocijalna klima definira se kao ukupna percepcija socijalnih odnosa koji vladaju u određenoj ustanovi ili grupi, a u kontekstu penalnih ustanova opisuje kako zatvorenici i zatvorski službenici percipiraju određeno kazneno tijelo. Pozitivna psihosocijalna klima bitna je za uspješno funkcioniranje penalnih ustanova, posebice za kvalitetan tretman zatvorenika. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati psihosocijalnu klimu u kaznenim tijelima Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno...
Psihosocijalna prilagodba osoba na život u domu za starije i nemoćne
Psihosocijalna prilagodba osoba na život u domu za starije i nemoćne
Marina Heski
Cilj rada bio je ispitati psihosocijalnu prilagodbu osoba na život u domu za starije i nemoćne. U istraživanju su sudjelovale osobe koje borave u domu za starije i nemoćne i osobe koje su uključene u Gerontološki centar. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine. Prvu skupinu čine 64 sudionika iz doma za starije i nemoćne, podijeljenu u dvije podskupine, na sudionike koji borave u domu do godinu dana i sudionike koji borave u domu više od godinu dana. Drugu skupinu čine 58...
Psihosocijalne odrednice duljine života osoba u domovima za starije i nemoćne u Zagrebu
Psihosocijalne odrednice duljine života osoba u domovima za starije i nemoćne u Zagrebu
Ivana Poslon
Cilj istraživanja bio je ispitati postoje li rodne razlike u duljini života te koliki je doprinos završene razine obrazovanja, socijalne podrške i participacije, samoprocjene zdravlja i funkcionalne sposobnosti u objašnjenju duljine života umrlih starijih osoba. U 2008. godini su strukturiranim intervjuom prikupljani podaci u sklopu longitudinalnog istraživanja u 11 domova za starije i nemoćne u Zagrebu, a 2015. prikupljeni su podaci o životnom statusu i uzroku smrti. U ovom...
Psihosocijalne odrednice vrednovanja povijesnih ličnosti
Psihosocijalne odrednice vrednovanja povijesnih ličnosti
Danijela Blažević
U okviru trenutne političke i društvene klime Republike Hrvatske svjedoci smo učestalosti otvaranja tema vezanih za hrvatsku prošlost. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koje osobe ispitanici smatraju najvažnijima u hrvatskoj prošlosti te postoji li povezanost između vrednovanja povijesnih osoba koje su ostavile duboki trag na hrvatskoj prošlosti a predmet su sporova i u sadašnjosti, Franje Tuđmana i Josipa Broza Tita te vlastitih vrijednosnih sustava, poglavito političke...
Psihosocijalne posljedice namjerno induciranog pobačaja kod žena u fertilnoj dobi
Psihosocijalne posljedice namjerno induciranog pobačaja kod žena u fertilnoj dobi
Sara Pavlović
Pobačaj kao namjerni prekid trudnoće predstavlja izraz ideoloških, političkih i moralnoetičkih vrijednosti te izaziva brojne emocionalno nabijene rasprave u društvu i znanosti. Prekretnicu za društvenu aktivaciju po pitanju pobačaja predstavlja odluka Vrhovnoga suda Sjedinjenih Američkih Država 1973. godine, kojom se omogućio legalni pobačaj ženama tijekom cijele trudnoće, što je pokrenulo svojevrsnu liberalizaciju pobačaja u svijetu. S povećanjem dostupnosti legalnoga...

Pages