Pages

Crni val u hrvatskoj kinematografiji
Crni val u hrvatskoj kinematografiji
Martina Marasović
U ovom radu bavit ću se Crnim valom kao stilskom strujom autorske kinematografije unutar Socijalističke Republike Hrvatske. Fenomen Crnog vala počeo se razvijati 1960-ih godina unutar Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Crni filmovi su se počeli prepoznavati kao oni koji naturalistički prikazuju svakodnevicu jugoslavenskog društva i koji prikazuju sve tamne strane života u njegovom komunističkom sustavu, koje se do tada nisu prikazivale na filmovima. Iako je Crni val...
Dalmacija za vrijeme francuske okupacije (1806.-1813.)
Dalmacija za vrijeme francuske okupacije (1806.-1813.)
Davor Vranješ
Rad ne sadrži sažetak.
Darvinizam i politika
Darvinizam i politika
Matej Vrljić
Tema ovog rada je razmatranje kompatibilnosti darvinizma s konzervativizmom i lijevim političkim svjetonazorom. Kao temelji i predstavnici sukobljenih strana odabrana su djela Darvinistička ljevica Petera Singera (2000.) i Darvinistički konzervativizam Larryja Arnharta (2009.) Rad je strukturiran tako da prati glavne argumente oba djela, ali umjesto klasičnog prikaza knjige, rad je osmišljen tako da dodatnim argumentima i kritičkim komentarima obogati argumente iz izvornih djela. Rad...
Definicija hedonizma u rave subkulturi
Definicija hedonizma u rave subkulturi
Marija Ćurić
Rave subkultura je subkultura koja je nastala u vrijeme rastućega kapitalizma i globalizacije. Ona spada u postsubkulturalne teorije kao izdanak postmodernističkoga doba. Rave je za razliku od prijašnjih subkulturnih skupina masovna pojava, u njemu žene imaju veću ulogu nego u ostalima, ne javlja se kao odgovor na probleme u radničkoj klasi jer su pripadnici iz različitih klasa te je hedonistički pokret koji nije usmjeren na promijene statusa quo. Rave je kao subkultura u odnosu na...
Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova
Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova
Tino Deželić
Magistarski rad Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova pregledno je djelo o ulozi Demetrija Farskog u sukobima s Rimom. U ovome radu nastoji se pobliže sagledati i analizirati uloga ilirskog vojskovođe u okviru Prvog i Drugog ilirskog rata te preispitati tvrdnje antičkih pisaca o akcijama koje je čitavo desetljeće vodio kao upravitelj posjeda dobivenih od strane Rima. Rad je tematski podijeljen na tri glavne cjeline, u kojima se opisuje razvoj i uspon ilirske države, ratovi s...
Demografsko kretanje i položaj Hrvata u Srbiji
Demografsko kretanje i položaj Hrvata u Srbiji
Dragan Leko
U radu je prikazana povijest Hrvata u Srbiji, od najranijih vremena pa sve do velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Posebno je naglašena Vojvodina, jer je upravo u njoj najveća koncentracija Hrvata. Povijest govori o teškom položaja Hrvata jer je Vojvodina politički vrlo trusno područje, koje je često mijenjalo drţave koje su imale pravo na Vojvodinu. Tijekom opisivanja povijesti, posebno se obradila i dinamična demografska slika kroz povijest, kao i uzroci konstantnoga...
Determinante kompulzivne kupovine
Determinante kompulzivne kupovine
Anja Sossich
Cilj provedene studije bio je dublji uvid u konstrukt kompulzivne kupovine utvrđivanjem značajnih prediktorskih determinanti ovog konstrukta i sklonosti sudionica kompulzivnoj kupovini. Potencijalne determinante čiji se odnos s kompulzivnom kupovinom ispitivao su: materijalizam, narcizam i zavisno samopoštovanje o kompeticiji uz demografske varijable dobi i mjesečnih primanja. Sudionici u istraživanju bili su isključivo ženskog spola (N=1060), regrutirani putem grupa na internetskim...
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Ivana Široki
Republika Hrvatska (RH) je u svojih dvadeset i šest godina samostalnosti prošla više dinamičnih i izuzetno teških razvojnih faza, pri čemu se jedno razdoblje sadržajno nadovezivalo na drugo. Ključna poglavlja suvremene hrvatske povijesti u osnovnim se crtama mogu podijeliti na sljedeća: osamostaljenje i prekid svih državno-pravnih sveza sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom (SFRJ), tranzicija (odnosno zamjena totalitarnog socijalističkog modela parlamentarnim i...
Digitalni mediji u obrazovanju
Digitalni mediji u obrazovanju
Margareta Cvetko
Danas je nemoguće zamisliti obrazovanje bez korištenja digitalnih medija. Razvoj digitalnih medija omogućio je novi pristup učenju, načinu poučavanja te je promijenio ulogu nastavnika. Učenici i studenti svakodnevno se služe internetom i digitalnom tehnologijom. Osim u njihovoj svakodnevici, digitalni mediji postali su nezaobilazni i u nastavnom procesu. U prvome je djelu ovoga rada pod nazivom „Digitalni mediji u obrazovanju“ izloženo o ulozi medija u svakodnevnom životu...
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Mihovila Marinčić
U radu se analizira rukopisna zbirka Đure Kamenara pod naslovom Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878. Promatra se pozadina i okolnosti u vrijeme nastanka zbirke te dijalektološke značajke zapisanih pjesama. Naglasak je i na folkloristici, odnosno vremenu nastanka zbirke te specifičnim obilježjima podneblja u kojem je autor živio, a vješto su ukomponirana u pjesmama. Zbirka čuva mnoge elemente zaboravljenoga govora...
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Frana Petra Vlatković
Temeljni problem današnjega društva Buber vidi u davanju prednosti odnosu „ja-ono“ naspram odnosa „ja-ti“. Buber razlikuje tri sloja svijeta. Svijet stvaranja, iskustveni svijet (svijet „Ono“) te svijet razumijevanja (svijet „Ti“). „Ti“ je urođeno čovjeku te od njega nerazdvojivo. Autor na više mjesta u svojim djelima spominje kako „Ti“ ne može ni na koji način pripadati sferi iskustvenoga. Svijet Ti je ispunjen pravom vezom, odnosom koji je isprepleten vezom,...
Dinastijska previranja u ratu za austrijsko nasljeđe
Dinastijska previranja u ratu za austrijsko nasljeđe
Sanja Radoš
Dok europske sile vode Rat za španjolsko nasljeđe, car Leopold I. Habsburg polako uviđa problem neriješenog pitanja nasljedstva. Po dolasku na vlast njegova sina, Karla VI. pitanje nasljedstva Habsburške Monarhije postaje glavni problem dinastije Habsburg. Vještim dogovorima kraljice/regentice Eleonore i Hrvatskoga sabora donesena je 1712. godine hrvatska Pragmatička sankcija koja je poslužila dinastiji Habsburg za sastavljanje Pragmatičke sankcije 1713. godine. Pragmatičku...

Pages