Pages

Svakodnevnica oroslavnskog plemstva u 18. stoljeću
Svakodnevnica oroslavnskog plemstva u 18. stoljeću
Eva Hursa
Rad se bavi svakodnevnim životom plemstva u 18. stoljeću. Iako zanimljiva, tema je premalo istraživana, pa se analizom arhivske građe i komparacijom s postojećom literaturom daje novo svjetlo na to osebujno područje hrvatske povijesti. Rad se koncentrira na mali grad u Hrvatskom zagorju, Oroslavje čija je posebnost u tome što se nalazi u okolici Zagreba, na ruralnom području, a bio je sjedište čak triju velikaških obitelji koje su u povijesti mjesta, ali i Hrvatske, ostavile...
TEEN i OK!: analiza sadržaja časopisa za mlade
TEEN i OK!: analiza sadržaja časopisa za mlade
Anja Gorupić
Mediji imaju važnu ulogu u socijalizaciji djece i mladih. Naime, djeca uz medije provode većinu svog slobodnog vremena, ali i onog u školskim klupama. Iako ih prvenstveno koriste zbog zabave, mnoga djeca uz medije uče – o društvenim vrijednostima, poželjnim oblicima ponašanja u društvu, odnosima među ljudima i dr. Iako je većina istraživanja o utjecaju medija na djecu orijentirana na utjecaj televizije, kao medija uz koji djeca provode najviše vremena, u ovom je radu naglasak...
Tabloidizacija, žuti tisak i senzacionalizam u medijima
Tabloidizacija, žuti tisak i senzacionalizam u medijima
Katarina Mulavdić
Tabloidizacija, žuti tisak i senzacionalizam tip je novinarstva za kojeg se odlučuje sve više novinara, urednika i redakcija diljem svijeta. Ovaj tip novinarstva u kojima posebno je raširen u Hrvatskoj ali i svim ostalim zemljama koje su nedavno izašle iz rata, nerazvijene su ili su još u tranziciji. Svima je poznato da mediji oblikuju javno mišljenje ili bar imaju veliki udio u kreiranju istoga. Svjesno ili nesvjesno, naše se mišljenje temelji na onome što smo pročitali, čuli...
Tamna strana nogometa
Tamna strana nogometa
Elizabeta Janko
Glavni je cilj ovog rada predstaviti negativne aspekte nogometa kao najglobaliziranijeg sporta i to kroz navijačke skupine, stavljajući naglasak na huliganizam, gdje će se prikazati razvoj huliganizma u Europi i aspekti koji su utjecali na isti. Također, bit će prikazana povijest razvoja nogometa u svijetu i Hrvatskoj. Prikazat će se uloga politike na nogometnim stadionima, prvenstveno kroz ideologije navijačkih skupina. Kako bi se bolje približilo problematici, objasnit ćemo kroz...
Tarsatica kao dio obrambenoga sustava Claustra Alpium Iuliarum
Tarsatica kao dio obrambenoga sustava Claustra Alpium Iuliarum
Dino Jelinić
Magistarski je rad Tarsatica kao dio obrambenoga sustava Claustra Alpium Iuliarum pregledno djelo o dosad provedenim istraživanjima vezanima uz Tarsatiku u periodu nastanka i nestanka sustava unutrašnje alpske granice Rimskoga Carstva. U ovome se radu ističe vrijednost i značenje tarsatičkoga principija unutar Bedema Julijanskih Alpi. Rad je koncepcijski i tematski podijeljen na tri glavna dijela. U magistarskome se radu opisuje razvoj i razlozi uzdizanja rimske antičke Tarsatike, vrlo...
Teatrološka i dramaturška analiza drame General i njegov lakrdijaš Marijama Matkovića
Teatrološka i dramaturška analiza drame General i njegov lakrdijaš Marijama Matkovića
Jakov Merkl
Vrijeme u kojem je izvedena drama General i njegov lakrdijaš bilo je burno vrijeme za Hrvatsku. Studentski prosvjedi po kojima su 70-te godine prošloga stoljeća ostale zapamćene bilo je vrijeme borbe za veću samostalnost, u ljudima se budila nacionalna svijest koja je godinama bila 'uspavana'. U knjizi Hrestomatija novije hrvatske drame piše se o tim promjenama u ponašanju kazališne publike koja je do tada bila pasivna, te se vodilo raĉuna da je ništa ne 'uznemiri'. Prve promjene u...
Tehnika prazne stolice iz perspektive psihoterapeuta i klijenta
Tehnika prazne stolice iz perspektive psihoterapeuta i klijenta
Petra Beuk
Cilj istraživanja bio je opisati tehniku prazne stolice i proces unutar tehnike iz perspektive psihoterapeuta i klijenta. U istraživanju je sudjelovalo 10 psihoterapeuta i 9 klijenata s kojima su provedeni polustrukturirani dubinski intervjui. Za potrebe istraživanja konstruirane su dvije verzije pitanja prilagođene psihoterapeutima i klijentima. Provedene su dvije odvojene tematske analize za psihoterapeute i klijente. Tematskom analizom podataka psihoterapeuta utvrđeno je šest...
Tehnike odnosa s javnošću u aktivističkim organizacijama
Tehnike odnosa s javnošću u aktivističkim organizacijama
Lea Đorić
Ovim radom pružen je uvid u razvoj odnosa s javnošću kao profesije, gledano kroz 4 modela Gruniga i Hunta te su navedene i objašnjene tehnike koje se koriste u odnosima s javnošću. Objašnjen je i pojam aktivizma kao i njegovi najznačajniji teorijski aspekti, oblici i metode. U sklopu istraživanja korištene su dvije metode; analiza sadržaja i anketni upitnik. Analizom sadržaja obuhvaćeno je 129 aktivističkih organizacija na području Republike Hrvatske, a na anketni upitnik u...
Tehnostres i njegovi korelati kod hrvatskih zaposlenika
Tehnostres i njegovi korelati kod hrvatskih zaposlenika
Karla Ćuk
Cilj ovog istraživanja bilo je predstaviti i bolje razumjeti fenomen tehnostresa kod hrvatskih zaposlenika, pri čemu se tehnostres odnosi na „negativno psihološko stanje povezano s trenutnim korištenjem ili prijetnjom korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija u budućnosti“ (Salanova, Lorens, Cifre i Nogareda, 2007, str. 1). U istraživanju je sudjelovalo 259 hrvatskih zaposlenika prosječne starosti 36 godina (M = 35.67, sd = 9.55) koji su ispunjavali online upitnik...
Tekstnolingvistička analiza članaka s hrvatskih i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015.
Tekstnolingvistička analiza članaka s hrvatskih i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015.
Sandro Stojaković
Predmet ovog diplomskog rada su članci s hrvatskim i njemačkih internetskih portala o Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015. U radu je provedena tekstnolingvistička analiza članaka s obzirom na njihovu makrostrukturu te leksičku i gramatičku razinu. Korpus obuhvaća četrdeset i šest članaka o utakmicama odigranim na Svjetskom muškom rukometnom prvenstvu Katar 2015. Prvi je cilj rada provesti makrostrukturnu analizu hrvatskih i njemačkim članaka uključenih u korpus....
Tema škole u hrvatskoj adolescentskoj književnosti
Tema škole u hrvatskoj adolescentskoj književnosti
Mateja Hajda
U ovom radu bavit ću se upravo temom škole, odnosno istražit ću kako je tema škola obrađena u djelima hrvatske adolescentske književnosti. U radu se tema škole proučava u adolescentskoj književnosti u tri različita perioda: tridesete godine 20. stoljeća, sedamdesete godine 20. stoljeća te suvremeno razdoblje. Tridesete godine 20. stoljeća u literaturi su prepoznate kao rodno mjesto zasebne adolescentske književnosti i tada se javlja lik adolescenta koji je buntovan, pobunjen...
Tematska analiza dječjeg poimanja romantične ljubavi
Tematska analiza dječjeg poimanja romantične ljubavi
Jelena Radić
Unatoč rastućem interesu istraživača za temu ljubavi, o romantičnoj ljubavi u dječjoj dobi se jako malo zna, posebice o dječjem poimanju ljubavi. Kako bismo dobili uvid u dječja vjerovanja i očekivanja od ljubavi, odlučili smo se za kvalitativni pristup. Proveli smo intervjue sa 26-ero djece prosječne dobi 9 godina iz dviju Zagrebačkih osnovnih škola. Tematskom analizom njihovih odgovora izdvojili smo 9 tema koje opisuju njihova vjerovanja o romantičnoj ljubavi. Izdvojene teme...

Pages