Pages

Profesionalnost hrvatskog tiska u izvještavanju o genetski moificiranim organizmima
Profesionalnost hrvatskog tiska u izvještavanju o genetski moificiranim organizmima
Martina Leljak
Mnogo informacija o nekoj temi ljudi saznaju iz medija. U ovom radu odlučili smo istražiti kakvo mišljenje javnosti o GMO-u stvaraju najčitanije hrvatske dnevne novine: Jutarnji list, Večernji list i 24 sata u vremenskom razdoblju 1. 4 . 2016 . – 31. 5. 2016. . U svrhu tog istraživanja sastavljena je analitička matrica kao alat za analizu novinskih članaka o genetskom modificiranju i srodnim temama. Večernji list posvećuje mnogo više prostora temi genetskog modificiranja, za...
Profil forenzičkih psihologa
Profil forenzičkih psihologa
Dario Antić
Interes za forenzičku psihologiju prati relativno slaba upoznatost s kompetencijama i područjem rada forenzičkog psihologa, temeljena uglavnom na kriminalističkim serijama i filmovima. Stoga su ciljevi istraživanja bili ispitati na koji način su u filmovima prikazani forenzički psiholozi i njihov posao, postoji li i među studentima stereotipno doživljavanje forenzičkih psihologa i njihovog posla te podudara li se slika koju studenti imaju o forenzičkim psiholozima s dominantnim...
Profili osoba osuđenih na smrtnu kaznu
Profili osoba osuđenih na smrtnu kaznu
Nina Markus
Cilj istraživanja bio je prikazati i analizirati profile osoba osuđenih na smrtnu kaznu. Provedena je analiza sekundarnih podataka 782 osobe osuđene na smrtnu kaznu u Teksasu u razdoblju od 1974. do 2020. godine. Analizirana su njihova sociodemografska obilježja, obilježja počinjenih kaznenih djela kao i obilježja žrtava i suučesnika. Osobe osuđene na smrtnu kaznu najčešće su bile muškog spola, bijele ili crne rase te srednjeg stupnja obrazovanja. Kod oko 50% osuđenika...
Progon vještica u Hrvatskoj
Progon vještica u Hrvatskoj
Martina Ruk
U posljednje vrijeme često se poziva na koncept lova na vještice kako bi se opisala vrsta postupka za odlučivanje o krivici osobe protiv koje je podignuta optužba. Ali što je točno lov na vještice? Deset je uvjeta formulirano kao akumulator svojstava koja karakteriziraju lov na vještice kao okvir u kojem se koriste argumenti: (1) pritisak društvenih snaga, (2) stigmatizacija, (3) klima straha, (4) sličnost sajamskom suđenju, (5) upotreba simuliranih dokaza, (6) simulirano...
Progon vještica u Zagrebu tijekom 18. stoljeća
Progon vještica u Zagrebu tijekom 18. stoljeća
Silvija Piškorić
Rad ne sadrži sažetak.
Progoni vještica u Hrvatskoj
Progoni vještica u Hrvatskoj
Ana Čupić
Cilj ovoga rada jest uvesti ĉitatelja u svijet masovnih progona vještica u Hrvatskoj. Za poĉetak će se odgovarati na pitanje jesu li vještice uopće stvarne, kako je poĉelo vjerovanje u ĉarobnjaštvo, a napose i u vještice. Uvod u ovu temu ponudit će djelo Malleus Maleficarum koje odgovara na to pitanje. Osim pitanja postoje li vještice rezimirat će se tko su osobe koje su smatrane vješticama, njihov položaj u društvu i spol. Sagledat će se odnos i povezanost kršćanske...
Program kolegijalne potpore u radnom okruženju - koncept i primjena
Program kolegijalne potpore u radnom okruženju - koncept i primjena
Mia Krpan
Cilj Programa kolegijalne potpore (u nastavku PKP) je promovirati međusobnu potporu i poštovanje u radnom okruženju te ponuditi osoblju empatičnu osobu za pomoć pri rješavanju različitih problema. Program je zamišljen kao potpora i dodatno naglašavanje već postojećih neformalnih mehanizama kolegijalne potpore. U organizacijskom kontekstu kolegijalnu potporu pruža osoblje koje već ima svoju funkciju, ulogu i posao u nekoj organizaciji, ali je pored toga educirano od strane...
Program prevencije vršnjačkog nasilja
Program prevencije vršnjačkog nasilja
Stela Šoštar
Problemi s kojima se suočava naše društvo rezultat su djelovanja njegovih pojedinaca. Međutim, i pozitivne promjene rezultat su djelovanja pojedinaca, malih i nevažnih: ako se pomaknemo s makro razine, stavimo malo sa strane velike odluke vrhovnih političkih vođa, vodećih ekonomskih stručnjaka ili karizmatičnih vjerskih vođa i zadržimo se unutar lokalnog, uvidjet ćemo kako se one uistinu značajne, za svakog pojedinca presudne odluke koje definiraju njegov život i poziciju u...
Promjena koncepta braka u ranom novom vijeku
Promjena koncepta braka u ranom novom vijeku
Monika Jukić
Rad se bavi obilježjima braka u ranom novom vijeku, a koja su u stvarnosti još uvijek bila srednjovjekovna i uzrokovala nestabilnost u društvu. Naime, način i običaji sklapanja braka su bili raznovrsni, a nije postojala niti evidencija o sklopljenim brakovima, što je dovodilo do tajnih brakova i konkubinata, prisutnih čak i među svećenstvom. Suočena s izazovima reformacije, Crkva je na koncilu u Tridentu (1545.-1563.) donijela reforme koje nalažu da je brak valjan samo ako je...
Propagandne tehnike u medijima
Propagandne tehnike u medijima
Josip Nikolić
Ovaj zavšni rad bavi se temom propagandnih tehnika u medijima, ali i u drugim aspektima ljudske svakodnevice. Rad je podijeljen tako da gotovo svaka cjelina predstavlja pojedinu propagandnu tehniku. Prva cjelina namijenjena je objašnjavanju pojma propagande, gdje je ona sve prisutna i u kojim oblicima se ona sve pojavljuje. Zatim slijedi objašnjavanje pojedinih propagandnih tehnika, pri čemu najveću pažnju posvećujemo predstavljanju i objašnjavanju sljedećih tehnika: tehnika...
Protonotar Juraj Plemić i politika hrvatskoga plemstva od 1690. do 1713. godine
Protonotar Juraj Plemić i politika hrvatskoga plemstva od 1690. do 1713. godine
Josip Kasalo
Tema ovoga diplomskog rada je djelovanje protonotara Jurja Plemića u hrvatskoj staleškoj politici, kako je osobno kao i kroz svoju kraljevinsku funkciju utjecao na formiranje politike hrvatskoga plemstva od 1690. do 1713. godine, te na koji je način niže plemstvo, predvođeno spomenutim protonotarom činilo vladajuću strukturu Hrvatskoga Kraljevstva toga razdoblja. Niže i srednje plemstvo, koje se počelo uzdizati sredinom 17. stoljeća, te je činilo birokratski aparat...

Pages