Pages

Školski program Hrvatske radiotelevizije
Školski program Hrvatske radiotelevizije
Ivan Kapović
Dugi niz godina jedna od glavnih dnevnopolitičkih tema u Hrvatskoj je budućnost obrazovnog sustava. U javnim medijskim raspravama često se komentira stanje institucionalnog obrazovanja unutar škola, ali malo pozornosti se daje upravo masovnim medijima koji predstavljaju bitan faktor u životima učenika. U suvremenoj kulturi oni imaju vrlo važno mjesto zbog svoje mogućnosti oblikovanja društvenih vrednota, a njihova moć uvelike može koristiti promicanju znanja i unaprjeđivanju...
Školski uspjeh srednjoškolaca, neki njegovi korelati i odrednice
Školski uspjeh srednjoškolaca, neki njegovi korelati i odrednice
Lovela Raguž
Cilj istraživanja bio je ispitati korelate i odrednice školskog uspjeha, odnosno provjeriti mogućnost predviđanja školskog uspjeha na temelju demografskih karakteristika, osobnih i okolinskih poticaja te profesionalnih težnji srednjoškolaca. Za mjeru školskog uspjeha korišten je kompozitni rezultat pomoću nekoliko varijabli (objektivnih i subjektivnih pokazatelja školskog uspjeha) osmišljenih za potrebe istraživanja. Kao njegovi prediktori korišteni su: spol učenika, vrsta...
Školstvo u Banovini Hrvatskoj
Školstvo u Banovini Hrvatskoj
Josip Petrović
Tema ovog rada je Banovina Hrvatska, točnije, školstvo u Banovini Hrvatskoj. Ideja je objediniti dvije komponente: povijesni okvir Banovine Hrvatske te pedagoško - metodičko - didaktički aspekt obrazovanja na njenom prostoru. Proučavajući brojne stručne knjige i spise, nisam uočio da je taj spoj istražen. Stoga će ovaj rad objedniti nešto što je ostalo nedorečeno. Istražujući i tražeći kompatibilnu literaturu za svaku komponentu posebno, lako se da uočiti da ima svega par...
Španjolska kolonizacija Meksika
Španjolska kolonizacija Meksika
Josip Zekić
U radu se raspravlja o uzrocima, tijeku, ali i posljedicama španjolskog osvajanja područja današnjeg Meksika, prije svega Astečkog carstva. Analizirajući autentične kronike i svjedočanstva neposrednih sudionika osvajanja prikazani su dogaĎaji koji zbog svoje vaţnosti, ali i trenutka nastanka, daju najbolji uvid u tadašnju situaciju. Kronološkim opisom dogaĎaja i razvoja situacije opisani su glavni motivi, način borbe i ciljevi dviju sukobljenih strana. Upravo oni najjasnije...
Španjolski građanski rat uz osvrt na Kataloniju
Španjolski građanski rat uz osvrt na Kataloniju
Dragan Grgić
Rad ne sadrži sažetak.
Žena kao tijelo: Čitanja Slavenke Drakulić
Žena kao tijelo: Čitanja Slavenke Drakulić
Marina Markanović
Radu je cilj bio ustvrditi različita gledišta na ljudsko tijelo, osobito na žensko. Budući da je tijelo kroz-disciplinarni i interdisciplinarni problem, otežavajuće je tijelo promatrati u jednakoj mjeri sa svih disciplina, pa je u tom smislu kao najveći izvor uzeta književnost, poglavito opus Slavenke Drakulić. Slavenka Drakulić tematizira žensko tijelo, s posebnim osvrtom na traumu, patnju, bolest, „radikalna stanja“ kako ih naziva Andrea Zlatar (2004). Na tijelo se gleda i...
Žene i kockanje- Društveni kontekst i osobno iskustvo
Žene i kockanje- Društveni kontekst i osobno iskustvo
Lucija Marić
Peter Collins (prema Kozjak, 2016) u svojoj knjizi Kockanje i javni interes definira kockanje kao „aktivnost u kojoj dvije ili više strana riskiraju neku vrijednost (putem uloga), nadaju se pritom da će osvojiti nešto veću vrijednost (nagradu) i dobitak i gubitak ovisi o ishodu događaja koji nisu poznati sudionicima u vrijeme oklade“. Ili jednostavnije, po Collinsovom rječniku sociologije, kockanje predstavlja „ulaganje novca na ishod igara ili događaja u kojima slučajnost ili...
Ženski lik u hrvatskom srednjovjekovlju i renesansi
Ženski lik u hrvatskom srednjovjekovlju i renesansi
Darija Jovanovac
Ovim radom kritički se propituje uloga ženskih likova u vremenu hrvatske crkvene, srednjovjekovne i renesansne književnosti. Stoga, kao cilj ovoga rada postavlja se istraživanje tipičnih obrazaca ženskih likova, njihova osobnost, narav i uloga. Istraživanjem radova autora Valnee Delbianco iz 2006. godine, Biblijske žene u hrvatskoj književnosti srednjega vijeka i renesanse, Drage Šimundže iz 1999. godine, Gospa u hrvatskoj književnosti, Dunje Fališevac iz 2010. godine, Sveta...
Ženski likovi u hrvatskim renesansnim tragedijama prema srodnim junakinjama u Shakespeareovim tragedijama
Ženski likovi u hrvatskim renesansnim tragedijama prema srodnim junakinjama u Shakespeareovim tragedijama
Magdalena Klindić
Ovaj diplomski rad temelji se na usporedbi između ženskih likova u hrvatskim renesansnim tragedijama i junakinja odabranog korpusa tragedija Willliama Shakespearea. Hrvatske tragedije koje su analizirane u ovome radu su Dalida Saba Gučetića Bendeviševića, Jokasta Miha Bunića, Elektra Dominka Zlatarića i Hekuba Marina Držića. Prevodeći i prerađujući starogrčke tragediografske klasike ovi su pisci u hrvatsku književnost inaugurirali elemente antičke tragediografske poetike i...
Ženskost i ženstvenost u Krležinom dramskom opusu
Ženskost i ženstvenost u Krležinom dramskom opusu
Sara Večeralo
Rad ne sadrži sažetak.
Život Alojzija Stepinca i sukob sa komunističkim vlastima
Život Alojzija Stepinca i sukob sa komunističkim vlastima
Kristina Golub
Dvadeseto stoljeće bilo je obilježeno brojnim ratovima i političkim krizama, te se u središtu zbivanja našla i današnja Republika Hrvatska (tada u sklopu Austro – Ugarske Monarhije). Nakon Prvog svjetskog rata (sukob trajao od 1914.- 1918. godine; sukobljene sile Antante i Sile Osovine), raspala se Austro – Ugarska Monarhija te je došlo do odcjepljenja i stvaranja novih država. Tako su Hrvati, Slovenci i Srbi 29. listopada 1918. godine osnovali Državu SHS2, a kasnije su 1....
Život djece homoseksualnih roditelja u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi
Život djece homoseksualnih roditelja u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi
Ivana Letinić
U ovom se radu obrađivala tema djece u istospolnim obiteljima. Fokus je bio na zemljama koje su zakonski dozvolile homoseksualnim osobama te istospolnim parovima posvajanje djece. Tema je sagledana iz povijesne, društvene, pravne i psihološke perspektive. Proučene su glavne predrasude koje sputavaju donošenje zakona kojim bi se dozvolila posvajanja djece homoseksualnim osobama i istospolnim parovima, te jesu li te predrasude utemeljene ili nisu. Naposljetku je zaključeno kako obrađene...

Pages