Pages

Sadržaj stigme prema osobama sa psihičkim poremećajima
Sadržaj stigme prema osobama sa psihičkim poremećajima
Natalija Bujević
Cilj ovog rada bio je analizirati postojeće stavove i stereotipe prema osobama sa psihičkim poremećajima te utvrditi količinu iskustva i znanja koje javnost ima o njima. Usmjerili smo se na analizu atribucija psihičkih poremećaja i razinu socijalne distance koju pojedinci izražavaju. Daljnjom analizom utvrđeno je koje varijable značajno pridonose objašnjenju stava i socijalne distance. U istraživanju je sudjelovalo 458 sudionika te je primjenjen instrument koji je konstruiran za...
Sadržajna analiza chat savjetovanja s djecom i adolescentima s problemom samoozljeđivanja
Sadržajna analiza chat savjetovanja s djecom i adolescentima s problemom samoozljeđivanja
Petra Abramović
Na chat se javljaju djeca i adolescenti koja iskazuju kompleksnije psihosocijalne teškoće, a djeca i adolescenti koji se samoozljeđuju preferiraju komunikaciju putem chata. Cilj istraživanja je bio utvrditi socijalne, obiteljske i psihološke čimbenike djece i adolescenata koji se javljaju s problemom samoozljeđivanja, a traže pomoć kroz chat savjetovanje. Korištena je sadržajna analiza 24 chata iz baze Hrabrog telefona koje su volonteri označili kao savjetodavne s problematikom...
Sadržajni marketing u službi brenda i reputacije
Sadržajni marketing u službi brenda i reputacije
Barbara Blečić
Ovaj rad bavi se sadrţajnim ili content marketingom kao komunikacijskom strategijom promocije dobara ili usluga u kojoj i autor i korisnik sadrţaja izlaze kao pobjednici – autor dobiva brend, autoritet i reputaciju u svom polju djelovanja dok konzument sadrţaja dobiva relevantne informacije o odreĎenoj temi te stručnjaka od povjerenja za obraćanje u nevolji. Sadrţajni marketing je korisnički orijentirana strategija gdje nije u središtu organizacija, već korisnik, odnosno osobe...
Sagorijevanje među volonterima pomagačkih struka u radu s djecom s traumatskim iskustvima
Sagorijevanje među volonterima pomagačkih struka u radu s djecom s traumatskim iskustvima
Sara Lulić
Sagorijevanje među volonterima pomagačkih struka u radu s djecom s traumatskim iskustvima Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid o osobnim iskustvima volontera uključenih u rad s djecom s traumatskim iskustvima te ispitati njihova razmišljanja, potrebe i važnost unutarnjih (osobine ličnosti, motivaciju za volontiranjem te osobna očekivanja) i vanjskih faktora sindroma sagorijevanja (organizacijsku strukturu i elemente te međuljudske odnose unutar i izvan organizacije), kao i...
Sakralna izgradnja u Požegi
Sakralna izgradnja u Požegi
Sandra Kovač
Rad obuhvaća glavne značajke tri najvažnija sakralna spomenika Požege – crkvu sv. Duha, crkvu sv. Lovre i crkvu sv. Terezije Avilske – koja su svojim kulturno-povijesnim, arhitektonskim, tlocrtno-prostornim i ikonografskim posebnostima osigurale Požegi epitet „slavonske Atene“. Rad se sastoji od dvije cjeline. Prva nas uvodi u povijest Požege kao srednjovjekovnoga grada opasanog zidinama koji se razvijao pod okriljem ugarsko-hrvatskih kraljica i bio obilježen višestoljetnom...
Samopoimanje i poimanje partnerskih odnosa kod trudnica
Samopoimanje i poimanje partnerskih odnosa kod trudnica
Petra Šimčić
S ciljem što dubljeg razumijevanja načina na koji trudnice doživljavaju same sebe tijekom trudnoće i svoj odnos s partnerom, proveli smo kvalitativno istraživanje, tehnikom polustrukturiranog virtualnog intervjua. U istraživanju je sudjelovalo 14 trudnica prvorotkinja prosječne starosti 24,9 godina i prosječnog trajanja trudnoće 6,5 mjeseci. Deskriptivnom tematskom analizom prikupljenih podataka bilo je moguće identificirati 10 tematskih područja koja se odnose na iskustva vezana...
Samopoštovanje i lokus kontrole kao prediktori dobrobiti
Samopoštovanje i lokus kontrole kao prediktori dobrobiti
Iva Brkić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati mogu li se na temelju samopoštovanja i lokusa kontrole predvidjeti komponente dobrobit te provjeriti je li hipoteza o samopoštovanju kao medijacijskoj varijabli u odnosu lokusa kontrole i komponenata dobrobiti empirijski utemeljena. Istraživanje je provedeno jednokratnim prikupljanjem podataka na 245 studenata koji studiraju u Zagrebu. Sudionici su u istraživanje prikupljeni putem Facebooka te mailing listi gdje je podijeljena poveznica koja je...
Samoprezentacija kao strategija interpersonalne komunikacije
Samoprezentacija kao strategija interpersonalne komunikacije
Ana Kostenjak
Samoprezentacija je složen kognitivno-bihevioralni proces kojim osoba nastoji utjecati na svoj javni izgled, tj. na način na koji je opažaju i doživljavaju drugi ljudi, a s ciljem da ostavi što bolji dojam o sebi. Ovaj je fenomen postao predmet znanstvenog interesa nakon objave poznatog djela Ervina Goffmana The Presentation of Self in Everyday Life (1959.) u kojem autor ponašanje ljudi u svakodnevnom životu metaforički uspoređuje s glumom na kazališnoj pozornici. Ljudi se koriste...
Samoprocjena zdravlja s obzirom na doživljaj i percepciju djelovanja stresa na zdravlje
Samoprocjena zdravlja s obzirom na doživljaj i percepciju djelovanja stresa na zdravlje
Josipa Milović
Cilj istraživanja bio je ispitati postoji li razlika u ukupnoj samoprocjeni zdravlja s obzirom na dob sudionika, doživljaj stresa, stav prema stresu i percepciju intenziteta djelovanja stresa na zdravlje. U istraživanju je sudjelovalo 208 sudionika (143 ženskih i 63 muških) između 19 i 68 godina. Prosjek dobi bio je 39 godina. Način odabira uzorka bio je prigodan. Samoprocjena zdravlja mjerena je upitnikom SF-36 (Ware i Sherbourne, 1992). Doživljaj stresa mjerio se Ljestvicom...
Samoubojstvo mladih u Hrvatskoj
Samoubojstvo mladih u Hrvatskoj
Andrea Miholek
Rad ne sadrži sažetak.

Pages