Pages

Razvoj i odgoj djece u istospolnim zajednicama
Razvoj i odgoj djece u istospolnim zajednicama
Lorena Herceg
U današnje vrijeme, uslijed brojnih društvenih zbivanja, tradicionalna obitelj prestaje biti jedini i najčešći tip obitelji. Osim što se brakovi rijede sklapaju, a češće raspadaju, pojavljuju se novi oblici obitelji, kao što su jednoroditeljske, adoptivne, izvanbračne zajednice sa ili bez djece i sl. Suvremenost društva očituje se i u činjenici da sve veći broj istospolnih parova odlučuje imati djecu. Radi brojnih prigovora koji su upućeni zbog brige o djetetovoj dobrobiti,...
Razvoj ideje solidarnosti kroz povijest i grupe solidarne razmjene
Razvoj ideje solidarnosti kroz povijest i grupe solidarne razmjene
Rina Nožina
Fenomen grupne odanosti i zajedničkih resursa postoji mnogo duže od samog pojma solidarnosti. Temeljne društvene jedinice pretkapitalističkog društva su bile obitelji i proširene obitelji. Obiteljske veze su se gradile na uzajamnom povjerenju, formirajući određene dužnosti i moralne norme. Moralne norme uče članove obitelji kako pomoći jedni drugima te kako se zajedno obraniti od izvanjskih prijetnji i neprilika (Stjerno, 2005:25).
Razvoj identiteta ženskih likova u lektirama trećeg razreda srednje škole
Razvoj identiteta ženskih likova u lektirama trećeg razreda srednje škole
Mateja Keleković
Cilj rada je bio proučiti i uočiti karakteristike nadopunjenog Eriksonovog modela identiteta na primjeru dvaju ženskih likova, Emme Bovary i Lucije Stipančić. U uvodnom dijelu se opisuje uloga identiteta te spoj s književnosti te se pobliže objasnilo razmišljanje Erika Eriksona i Jamesa Marcie vezano uz psihosocijalnu teoriju identiteta. Nakon toga saznajemo o teoriji 4 različita statusa identiteta (prema prisutnosti ili odsutnosti krize ili predanosti određenom životnom...
Razvoj kompetitivnih računalnih igara:od hobija  do sporta
Razvoj kompetitivnih računalnih igara:od hobija do sporta
Luka Šantić
Računalne igre su se pojavile u prvoj polovici 50-ih godina 20. stoljeća. Pojam računalnih igara mnogi povezuju s negativnim konotacijama poput gubljenja vremena, zanemarivanja obaveza, zaostalost pri socijalnom razvoju, štetnost fizičkom zdravlju itd. Naravno da računalne igre imaju svoje negativne strane, no unatoč tomu one danas imaju svoje mjesto u popularnoj kulturi kao nešto drugačije, nešto što je nadišlo svoju primarnu svrhu, nešto što prema brojnim istraživanjima ima...
Razvoj komunikacijskih vještina kod djece osnovnoškolskih dobi
Razvoj komunikacijskih vještina kod djece osnovnoškolskih dobi
Karlo Ovčar
Cilj ovog rada je analizirati komunikacijske vještine kod djece osnovnoškolske dobi, analizirati njihovu komunikaciju s roditeljima kod kuće te s vršnjacima i nastavnicima u školi i utvrditi koliko se komunikacija razlikuje. Specifični je cilj istražiti postoji li veća mogućnost razvoja komunikacijskih vještina tijekom bavljenja sportskim aktivnostima. Važno je napomenuti da televizija i internet uvelike utječu na njihov stupanj komunikacijskih vještina. Rad teoretski...
Razvoj neverbalne komunikacije u novim medijima
Razvoj neverbalne komunikacije u novim medijima
Anamaria Mofardin
Nove tehnologije, samim time i novi mediji, imali su velik utjecaj na ljudsku komunikaciju. Računalno posredovana komunikacija sve je češća zamjena za komunikaciju licem u lice, iako se pojavljuje problem odsutnosti sugovornika čime se gubi velik broj informacija koje proizlaze iz neverbalne komunikacije pošiljatelja i primatelja poruke. Uzevši to u obzir, novi mediji odlučili su korisnicima osigurati različite načine za izražavanje online neverbalne komunikacije. Važno je...
Razvoj rimske komedije
Razvoj rimske komedije
Klaudia Pilko
Rad ne sadrži sažetak.
Razvoj staroegipatske slikovne umjetnosti i reljefne skulpture tijekom starog krajevstva
Razvoj staroegipatske slikovne umjetnosti i reljefne skulpture tijekom starog krajevstva
Petra Rukav
Razna umjetnička djela stoljećima fasciniraju različite vrste ljudi – od znanstvenika preko umjetnika do običnih putnika. Staroegipatskoj umjetnosti prvi su se divili rani grčki te kasniji rimski umjetnici koji su inspiraciju za svoja djela pronalazili u egipatskoj tehnici, a sljedeće kulture bi stvarale pod utjecajem njihovih radova. Umjetnici drevnog Egipta nisu ostavljali vlastiti potpis da buduće generacije slave umjetnika, a ne samo njegova djela jer je njihova umjetnost imala...
Razvoj ženske učiteljske profesije u Hrvatskoj u 19. stoljeću: povijest i književnost
Razvoj ženske učiteljske profesije u Hrvatskoj u 19. stoljeću: povijest i književnost
Mateja Miklošić
Žene u 19. stoljeću počinju se buditi i ostvarivati svoja prava. Od domaćica i majki, postaju puno više, postaju članovi društva i izvan svoja četiri zida. Obrazovanje postaje važno oruđe kojim se može unaprijediti društvo, osnažiti narod i obogatiti državu. Upravo iz tih razloga postalo je zdravorazumskom činjenicom omogućiti obrazovanje i ženama. Iako su se u počecima žene obrazovale u uskim okvirima usmjerene na kućanstvo, ručni rad i odgoj djece, kasnije su im...
Razvojni kapaciteti regije Istočna Hrvatska (studija slučaja)
Razvojni kapaciteti regije Istočna Hrvatska (studija slučaja)
Nikola Čuraj
Ovaj rad bavi se istraživanjem razvojnih kapaciteta regije Istočne Hrvatske. Kapaciteti razvoja predstavljaju koncept koji ljudsko djelovanje, odnosno socijalni kapital nekog društva, tumači kao osnovu za razvoj koji je sposoban za budućnost. U sociologiji razvoja regija predstavlja optimalnu jedinicu analize razvojnih kapaciteta, a dobro provedena regionalizacija predstavljaja prvi korak pri uravnoteženom razvitku države. S obzirom na to smo i formirali regiju Istočna Hrvatska koju...
Reakcija učenika na virtualno nasilje
Reakcija učenika na virtualno nasilje
Dora Biškup
Virtualno nasilje podrazumijeva slanje uvredljivih ili prijetećih poruka, poticanje mrţnje, uznemiravanje drugih korisnika, nesavjestan pristup i širenje štetnih sadrţaja te objavljivanje nasilnih i uvredljivih komentara. Zbog anonimnosti i neposrednosti na internetu te nedostatka neverbalne komponente i konteksta situacije, korisnik ne dobiva afektivne povratne informacije o tome je li njegovo ponašanje prouzroĉilo štetu drugome. Anonimnost mu na taj naĉin daje osjećaj da bez...

Pages