Pages

Realizacije kronotopa u romanika Ranka Marinkovića i Itala Calvina
Realizacije kronotopa u romanika Ranka Marinkovića i Itala Calvina
Ana Lovrić
Tema diplomskog rada je pronalazak kronotopa i interpretacija njihove realizacije u romanima Never more Ranka Marinkovića i Ako jedne zimske noći neki putnik Itala Calvina. Rad je ostvaren pomoću metoda hermeneutike i interpretacije. Prema hermeneutičkom načelu razumijevanja cjeline iz dijelova, rad je podijeljen na nekoliko dijelova, a dva su osnovna teorijsko-povijesni i interpretacijsko-kritički dio. U prvom su dijelu obrađeni teorijski i povijesni okviri kako bi se u svojoj...
Recepcija NATO intervencije u Jugoslaviji 1999. godine u hrvatskim novinama
Recepcija NATO intervencije u Jugoslaviji 1999. godine u hrvatskim novinama
Mislav Vojković
Tema ovog rada je NATO intervencija u Saveznoj Republici Jugoslaviji 1999. god. gledana kroz izvještaje u hrvatskim novinama. Nakon dugotrajnih sukoba između jugoslavenske vojske i Oslobodilačke vojske Kosova međunarodna zajednica je pokušala prekinuti sukobe i uvesti mir na Kosovu. No svi diplomatski pokušaji za uvođenjem mira propadaju te NATO pokreće intervenciju. Ona je trajala dva i pol mjeseca, a brojni dijelovi Jugoslavije su pri tome bili bombardirani. Naposljetku Srbija...
Recepcija romana Kristiana Novaka
Recepcija romana Kristiana Novaka
Tin Krznar
Rad se bavi recepcijom triju romana Kristiana Novaka (Obješeni, Črna mati zemla, Ciganin, ali najljepši) u književnom, društvenom, kulturnom i političkom životu Hrvatske od njihova objavljivanja do danas. U radu se želi ukazati na više vidova te recepcije koji obuhvaćaju ne samo književni tekst već i osobu autora te cjelokupno društveno-povijesno ozračje u kojemu se književni tekst pojavio. Da bi se osvijetlila različita lica recepcije prikazuju se odabrani...
Refleksije indijske filozofije u pjesništvu Tina Ujevića
Refleksije indijske filozofije u pjesništvu Tina Ujevića
Martina Vukić
Završni rad Refleksije indijske filozofije u pjesništvu Tina Ujevića dokazuje i prikazuje kako se navedena filozofija ogleda u pjesnikovu stvaralaštvu, napose u poeziji te se sastoji od dva dijela dokaza. U prvom dijelu se navode i interpretiraju relevantni eseji, članci i spisi dok je u drugom dijelu izložena interpretacija par pjesama u kontekstu temeljnih ideja indijske filozofije. Za jasniji uvid u interpretaciju eseja i pjesama, naglašava se bitna razlika u načinu spoznavanja...
Reforme pape Inocenta III. (1198. - 1216.)
Reforme pape Inocenta III. (1198. - 1216.)
Sanja Mijoković
Rad ne sadrži sažetak.
Reintegracija djece s malignim oboljenjima u školski sustav
Reintegracija djece s malignim oboljenjima u školski sustav
Lucija Smrke
Cilj ovog preglednog rada bio je ispitati, sustavno prikazati i kritički sagledati učinkovitost intervencijskih programa podrške za reintegraciju maligno oboljele djece u školski sustav. Osim toga, prikazati na koje aspekte funkcioniranja sudionika djeluje njihova provedba te ispitati trenutni tijek istraživanja u ovom području u Republici Hrvatskoj. Među dostupnim radovima preko servisa Google Scholar i EBSCO baza i pomno odabranih ključnih riječi identificirano je i u ovom...
Reinterpretacija književnog mita o Antigoni u hrvatskoj dramskoj književnosti
Reinterpretacija književnog mita o Antigoni u hrvatskoj dramskoj književnosti
Fran Mihaljević
Ovaj završni rad temelji se na reinterpretaciji književnog mita o Antigoni u hrvatskoj dramskoj književnosti. Kroz drugu polovicu dvadesetog stoljeća rastao je otpor totalitarnim vlastima, a kako je otvoreno kritiriranje vlasti imalo za posljedicu politiĉke progone i zatvaranja djela su šifrirala svoje aluzije i poruke tako da su suvremene teme zaodijevala u sljevito antiĉko ruho. Antigona kao jedno od najvažnijih dramskih dijela književnosti zapadnog europskog kruga ujedno je i...
Rekonstrukcija rimskog pravnog sustava na osnovi Ciceronovog govora Pro Cluentio
Rekonstrukcija rimskog pravnog sustava na osnovi Ciceronovog govora Pro Cluentio
Ivan Vugrinović
U radu se rekonstruira pravni postupak iz antičkog vremena na temelju književnog teksta koji je proučavan mješavinom metoda novog kriticizma i historicizma. Rekonstrukcija pravnog postupka napravljena je na temelju dva govora pred sudom Marka Tulija Cicerona, Pro Cluentio i Pro Caelio. Pomoću tih govora dobiven je detaljan uvid u pravni postupak onoga vremena. Prije analize i rekonstrukcije pravnog postupka prikazan je i povijesni okvir u kojemu su se sudski postupci protiv Aula...
Religija i pogrebni običaji tijekom 18. dinastije
Religija i pogrebni običaji tijekom 18. dinastije
Andreja Škrlec
Ovaj rad bavi se religijom i pogrebnim običajima te njihovim segmentima tijekom razdoblja XVIII. dinastije (o. 1539.-o. 1295. g. pr. Kr.). Polazišna točka su nekropole te se objašnjava način i mjesto ukopa faraona, višeg i niţeg sloja društva tijekom XVIII. dinastije i detaljno se opisuje arhitektura i izgled grobnica te pogrebnih dobara pronaĎenih u njima. Autor takoĎer ističe razlike u izgledu grobnica i načinu ukopa faraona, elite i običnog puka. Nakon toga autor opisuje...
Religija i socijalna integracija: teorijski i usporedni pristup
Religija i socijalna integracija: teorijski i usporedni pristup
Lucia Laća
Brojni su sociološki klasični i suvremeni teoretičari pokušali u svojim teorijama dati odgovor na temeljna pitanja sociologije kao znanosti: kako je nastalo društvo? Što je dovelo do toga da se društvo integrira? I koji su čimbenici integracije? Odgovore na ova pitanja nalazimo u procesima i promjenama koje su kroz povijest mijenjale strukturu i shvaćanje društva. Kako je sociologija znanost koja se bavi proučavanjem društva, a društvo je izuzetno promjenjivo tako se i pojam...
Religijski program HRT-a
Religijski program HRT-a
Anita Maćašević
Ulazak religijskih sadržaja na Hrvatsku radioteleviziju bio je važan događaj nakon demokratskih promjena devedesetih. Prvi dio ovog rada iznio je sve povijesne činjenice koje su važne za razvoj i ulazak religijskih sadržaja na Hrvatsku radioteleviziju od 1990. do 1995. godine. Takav događaj omogućio je svim vjerskim zajednicama pristup sredstvima javnog priopćavanja nakon komunističkog režima. Istraživanjem emisije Riječ i život u drugom dijelu rada nastojalo se ukazati na...

Pages