Jelica, Magdalena: Institucionalne reforme avinjonske kurije u vrijeme pontifikata Ivana XXII. (1316.-1334.)

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations