Curavić, Lucija: Analiza neverbalne komunikacije: Barack Obama i Donald Trump

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations