diplomski rad
EU program kultura (2007.-2013.) i Hrvatska

Ira Alaburić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU