diplomski rad
Kripkeova kritika deskriptivizma

Ivana Davidović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA FILOZOFIJU