diplomski rad
Psihosocijalne posljedice namjerno induciranog pobačaja kod žena u fertilnoj dobi

Sara Pavlović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU