diplomski rad
Germanski utjecaj na hrvatsku kulturu za vrijeme Ilirskog pokreta

Tea Murgić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU