Rad nije dostupan
diplomski rad
Kvaliteta života 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida

Gabrijela Matić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU