diplomski rad
Rizični i zaštitni faktoru mentalnog zdravlja kod adolescenata

Filip Sviben (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU