diplomski rad
Realizacije kronotopa u romanika Ranka Marinkovića i Itala Calvina

Ana Lovrić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU