diplomski rad
Korištenje Facebooka u promotivnim kampanjama u odnosima s javnošću u turizmu - Pulski filmski festival 2014.-2016.

Valentina Deltin (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU