diplomski rad
Analitika u odnosima s javnošću

Magdalena Andrijanić Nenadić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU