diplomski rad
Uloga korporativnih komunikacija u upravljanju kriznim situacijama u bankarskom sektoru

Petra Petrinec (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU