diplomski rad
Kulturna i politička povijest grada Skradina u 19. stoljeću

Anđela Erceg (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU