završni rad
Roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva u interpretaciji Stanka Lasića

Ivona Breljak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji