završni rad
Teorija sekuritizacije i teorija rutinskih aktivnosti: znanstveni doprinos i praktične implikacije u suzbijanju terorizma

Matej Hrupelj (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji