završni rad
Exolvit promissa Venus: Sulpicija, Katul, Propercije i Tibul, paralele i raskrižja

Tomislava Kopić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji