diplomski rad
Tjelesne kazne u sudskim procesima tijekom srednjeg vijeka na prostoru savsko-dravskog međurječja

Maja Milek (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA POVIJEST