diplomski rad
Usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara A Cutheis s jezičnog i povijesnog aspekta

Sanja Miljan (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET