Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Neki aspekti poimanja uvrede vladara u vrijeme diktature kralja Aleksandra I. Karađorđevića

Grgić, Stipica (2009)