Znanstveni rad - Pregledni rad
Biti Židov na hrvatskom selu: Skica za portret Juliusa Manna, lekeničkog trgovca i mecene (1870.-1943.?)

Grgić, Stipica (2013)