Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Ponovno datiranje tri staroegipatska predmeta iz razdoblja Naqade I.–III. i arhajskog perioda u Muzeju Mimara u Zagrebu

Tomorad, Mladen (2013)