Znanstveni rad - Pregledni rad
Europska politika Matijaša Korvina: Matijaševa vanjska politika prvih godina vladavine (1458–1464)

Tomorad, Mladen (2011)