Stručni rad - Stručni rad
Egipat od rimskog i bizantskog razdoblja do arapskih osvajanja (30. godina pr. Kr. – 645. godina)

Tomorad, Mladen (2014)