Znanstveni rad - Pregledni rad
Staroegipatsko nazivlje – problematika, specifičnosti i uporaba u hrvatskim povijesnim znanostima i nastavi povijesti

Tomorad, Mladen (2012)