Ostalo - Ostalo
Egiptologija na hrvatski način. Mladen Tomorad, Staroegipatska civilizacija, sv. I: Povijest i kultura starog Egipta, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 413 str.

Glazer, Eva Katarina; Vukelić, Vlatka (2017)